Politika i gospodarstvo

Obavijest vinogradarima iz Savjetodavne službe!

Oborine koje padale proteklih dana pogodovati će razvoju i infekcijama uzročnikom crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi .

Na položajima i sortama gdje se vinova loza nalazi u razvojnom stadiju bubrenja pupova ili vunastog pupa usmjerenu zaštitu preporučamo napraviti jednim od pripravaka na osnovi bakra: Bordoška juha, Caffaro WP, Bordoška suspenzija, Champion WP, Cuprablau – Z, Champion SC,Cuprablau –Z Ultra,Nordox 75 WG ili Neoram WG.

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši i crvenog pauka bakrenom pripravku je uputno dodati mineralno ulje ( Bijelo ulje ,Ovipron Top EC ili Mineralno svjetlo ulje) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje ili Crveno ulje).


Radi smanjenja populacije lozinih grinja bakrenom pripravku je moguće dodati sumporni pripravak u povišenoj koncentraciji , ali se u tom slučaju ne smiju dodavati mineralna ulja.

Preventivnu zaštitu potrebno je napraviti za mirnog vremena pridržavajući se uputa na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Ilustracija: pixabay.com