Politika i gospodarstvo

Obavijest vinogradarima iz Savjetodavne službe!

Vinova loza se nalazi u osjetljivoj razvojnoj fazi cvatnje ili pred cvatnju, a nestabilne vremenske prilike pogoduju razvoju i infekcijama plamenjače, pepelnice i sive plijesni. Zbog intenzivnog porasta lisne mase potrebno je nastaviti s mjerama usmjerene zaštite pripravcima sistemičnog djelovanja u razmacima od 10-12 dana .

Za zaštitu od plamenjače uputno je koristiti jedan od pripravaka: : Mikal Flash, Mikal Premium F , Alfil Duplo, Fylal Double, Momentum trio, Curzate F, Forum Star, Sphinx extra 685 WDG,Vincare, Verita, Acrobat MZ, Melody Duo, Equasion Pro, Antracol Combi WP 76 , Ridomil Gold Combi 45, Mildicut SC, Profilux, Nautile DG, Galben M/F, Pergado F/MZ, Orvego.

Za zaštitu od pepelnice uputno je koristiti jedan od pripravaka: Crystal, Dynali, Nativo WG, Luna experience, Talendo EC ,Indar 5 EW, Postalon 90 SC, Vivando, Stroby DF, Falcon EC 460, Systhane 24 E.


U nasadima koji su pretrpjeli stradanje od tuče prednost dati koji sadrže aktivnu tvar folpet i postrano djeluju na uzročnika sive plijesni (Botytis cinerea).

Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
Ilustracija: pixabay.com