Politika i gospodarstvo

Obavijest vinogradarima!

Vinova loza se nalazi u razvojnom stadiju zatvaranja grozda, a kako je u narednim danima najavljena mogućnost lokalnih pljuskova zbog naglog punjenja grozdova vodom može doći do pucanja bobica osobito na osjetljivim sortama tanke pokožice.

Preporučujemo usmjereno tretiranje protiv uzročnika sive plijesni ( Botrytis cinerea) u zonu grozda jednim od botridicida: Pyrus 400 SC, Teldor SC 500, Cantus, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i dr.

Vruće i sparno vrijeme djeluje povoljno na razvoj uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) na vinovoj lozi. Za usmjerenu zaštitu od pepelnice i dalje preporučamo jedan od pripravaka : Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi, Domark 40 ME, Difcor EC, Folicur EV 250, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100, Vivando, sl. uz dovoljan utrošak vode.


Prilikom odabira pripravaka voditi računa o broju tretiranja s istom aktivnom tvari kako bi se izbjegla pojava rezistentnosti. Kod primjene sumpornih pripravaka iznad 25˚C moguća je pojava fitotoksičnosti.

Vremenske prilike ne pogoduju razvoju plamenjače. Za preventivnu zaštitu mogu se koristiti strobilurinski pripravci koji će djelovati na uzročnika plamenjače i pepelnice, kontaktni pripravci na osnovi aktivnih tvari mankozeba, metirama ili kombinirani pripravci koji sadrže bakar. U slučaju nevremena i tuče prednost dati pripravcima na koji sadrže aktivnu tvar folpet.

Zlatna žutica vinove loze (Flavescence dorée, FD), trenutačno je najopasnija bolest vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi, bolest se brzo širi vektorom, američkim cvrčkom (Scaphoideus titanus Ball) te ukoliko se na vrijeme ne poduzmu odgovarajuće mjere, ubrzo poprima razmjere epidemije uzrokujući velike gospodarske štete koje se očituju u gubitku uroda i propadanju zaraženih trsova.

Upućujemo vinogradare da je potrebno provesti suzbijanje Američkog cvrčka na vinovoj lozi. Na opažačkim mjestima su se počele loviti odrasle jedinke u povećanom broju, radi čega bi trebalo provesti njegovo suzbijanje, čime se prekida ciklus prijenosa fitoplazmoze sa trsa na trs.

Simptomi Zlatne žutice:

• Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
• Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.
• Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.
• Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje, grozd postupno vene i ne dozrijeva.

Popis insekticida registriranih za suzbijanje ovoga štetnika:
Decis 2,5 Ec, Sumialfa 5 Fl, Avaunt Ec, Cythrin Max, Abanto, Krisant Ec, Pyregard, Asset Five.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr
Zoran Kajić, dipl. ing. agr.
E-mail: Zoran.kajic@mps.hr