Politika i gospodarstvo

Obavijest vinogradarima!

U Dubrovačko – neretvanskoj županiji vinova loza se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog rasta i razvoja bobica. Toplo i sparno vrijeme osobito pogoduje razvoju pepelnice (Erysiphe necator). Za zaštitu od uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) vinogradarima i dalje preporučujemo uporabu sistemičnih pripravaka vodeći računa o ograničenjima primjene aktivnih tvari tijekom vegetacije.

Mjere zaštite planirati prema razvojnom stadiju vinove loze, vremenskim prilikama te razmacima između mjera zaštite, a u slučaju da padne više od 20 mm oborina potrebno je ponoviti tretiranje.

Na opažačkim mjestima bilježi se ulov pepeljastog grožđanog moljca. Suzbijanje je opravdano ako se na pregledanih 100 grozdića pronađe 30 ili više gusjenica ovih štetnika jednim od pripravaka: Laser KS, Coragen SC, Avaunt 15 SC, Affirm.


Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:

(https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr