Politika i gospodarstvo

Obavijest potrošačima iz IZVOR PLOČE

Cijenjeni kupci,

Zbog poboljšane epidemiološke situacije vezano uz pandemiju virusa Covid-19, obavještavamo Vas da od 1. lipnja 2020. godine vaše račune možete bez naknade  plaćati na blagajni Izvor Ploče d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Isto tako, obavještavamo Vas da se ukida  i ograničenje rada sa strankama koje je bilo na snazi od 15. ožujka 2020 godine. Sve vaše zahtjeve, dostavu podataka o stanju brojila, kvarovima, primjedbe i prijedloge možete, uz komunikaciju putem elektronske pošte, telefona i telefaksa i izravno obavljati u poslovnim prostorijama Izvor Ploče d.o.o za javnu vodoopskrbu i odvodnju, na adresi Trg kralja Tomislava 16., od 1. lipnja 2020. godine.


E mail: [email protected]

Telefoni:

Centrala:  020/679-426

Telefaks: 020/676-141

Računovodstvo: 020/676-127

Prodaja: 020/676-126

Tehnička služba i prijava kvara: 020/679-234

Pravna služba: 020/414-520

Dežurni telefon (0-24 sata): 020/679-729

 

Direktor

Boris Palac