Politika i gospodarstvo

OBAVIJEST O IZRADI EVIDENCIJE NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA PLOČA

Poštovani, vlasnici odnosno korisnici nekretnina na području Grada Ploča, ovim putem Vas obavještavamo kako Grad Ploče u postupku izrade evidencije nekretnina, dostavlja zapisnike o komunalnoj naknadi, koji sadrže podatke o nekretninama, dosadašnjim obveznicima te predloženim obveznicima komunalne naknade.

Ukoliko niste zaprimili zapisnik molimo Vas da se javite u prostorije Grada Ploča na adresi Trg kralja Tomislava 23., a sve kako bi se na isti mogli očitovati i uskladiti podatke u evidenciji nekretnina. Ukoliko ste u zaprimljenom zapisniku uočili eventualne nepravilnosti, molimo Vas da iste obrazložite, te zapisnik dostavite putem pošte ili osobno predate u prostorijama Grada Ploča.

Javni uvid u podatke prikupljene tijekom izrade evidencije nekretnina traje do 21. prosinca 2018. godine.


Slijedom svega navedenog, ukoliko niste zaprimili spomenuti zapisnik, molimo Vas da se najkasnije do 21. prosinca 2018. godine javite službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Odsjeka za prostorno uređenje i komunalni sustav, kako bi se mogli očitovati na zapisnik te uskladiti sve podatke u evidenciji nekretnina.   

 

 Pročelnik:

                                                                                                          Izvor Škubonja, dipl.iur