Politika i gospodarstvo

OBAVIJEST MASLINARIMA: Toplo i kišno vrijeme povoljno utječe na razvoj uzročnika bolesti paunovog oka

Obavijest maslinarima!

Toplo i kišno vrijeme povoljno utječe na razvoj uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocaea oleaginea ).

Zaraze ostvarene u ovom periodu biti će vidljive u proljeće u vidu koncentričnih pjega po listovima koji otpadaju uglavnom s donjeg dijela krošnje. Gubitak lisne mase nepovoljno će utjecati na formiranje cvjetnih resa i manji urod u idućoj godini.


U maslinicima u kojima je prisutna bakterijska bolest rak masline (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi ) nakon završene  berbe preporučamo obaviti zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi  bakarnog oksida ili bakarnog oksiklorida.

U tablici pregled fungicida registriranih protiv paunovog oka na dan 25.11.2021. (izvor FIS-baza MP)

Pripravci NEORAM WG i AIRONE SC imaju registraciju za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr