Politika i gospodarstvo

Obavijest maslinarima iz Savjetodavne službe

Obavještavamo maslinare da na opažačkim lokalitetima u Splitsko-dalmatinskoj te Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježimo let druge generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae), srednjeg do jakog intenziteta.

Na plodovima pogodnim za odlaganje jajašaca ( blizina vode, navodnjavanje ) moguće su, i ostvaruju se infekcije, stoga maslinarima preporučujemo redoviti obilazak maslinika i pregled plodova (100 po masliniku).

Štete koje je uzrokovala prva generacija ovog štetnika su značajne, stoga je potrebno sačuvati preostali urod.


Najavljena promjena vremena s temperaturama nižim i do 10 stupnjeva, uz oborine, pogodovati će daljnjem razvoju štetnika.

Preventivene mjere zaštite preporučujemo kad je napadnuto više od 5% plodova, uporabom mamaka (Success bait, Eco trap, Buminal + Dimetoat) i ondje gdje su se one redovito provodile.

Navedene pripravke mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH,Mjera 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

Ukoliko se nakon uzorkovanja utvrdi 10-15 % zaraženih plodova, potrebno je primijeniti kurativnu metodu tj. izvršiti tretiranje cijele krošnje pripravcima registriranim za ovog štetnika:

  • dimetoat ( Chromogor, Rogor 40, Calinogor, Perfektion)
  • deltametrin ( Decis 2,5 EC, Decis100 EC, Deca 25 EC) ili
  • fosmet ( Imidan 50 WG)

Očekivani vremenski uvjeti pogodovati će i razvoju gljivične bolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina), pa je krajem kolovoza ili početkom rujna uputno planirati zaštitu pripravcima na osnovi bakra (Neoram WG

Pripravke koristite prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja ispunite evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinite.Skupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja će se obaviti 29.08.2018. u Sinju, lokalitet Poljoljekarne Hipodrom, Put Piketa, od 9:00-11:00 h te isti dan u Opuzenu, Poljoljekarna Poljopromet d.o.o., Jasenska bb, od 14:00-16:00, a 30.08. 2018. u Imotskom, Poljopromet d.o.o., Glavina donja 373, od 8:00-10:00 h.

mr. sci Ivana Župić  / ivana.zupic@savjetodavna.hr
Foto: pixabay.com