Politika i gospodarstvo

Obavijest maslinarima!

Obavještavamo maslinare Dubrovačko-neretvanske županije da se na opažačkim mjestima bilježi let leptira 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae) u srednjem do jakom intenzitetu.

Preporučujemo usmjerene mjere suzbijanja štetnika. Štete od maslinina moljca najvidljivije su tijekom rujna kada prividno zdravi plodovi otpadaju na tlo.

Za suzbijanje maslininog moljca mogu se primijeniti biološki pripravci na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki trgovačkog imena: Baturad WP, Biobit WP, Dipel DF koji su dozvoljeni u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.


Za suzbijanje maslininog moljca u konvencionalnoj proizvodnji dozvoljeni i registrirani su pripravci na osnovi aktivnih tvari:

Spinetoram: Delegate 250 EW
Fosmet: Imidan 50 WG
Deltametrin: Decis 2,5 EC, Cythrin max, Decis 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor super, Ritmus, Demetrina 25 EC.

Upućujemo maslinare na redovito pregledavanje maslinika (1x tjedno) na prisutnost maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis) koji u ovom stadiju razvoja ploda može biti vrlo opasan, osobito na kamenitim terenima.

Pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša obavlja se trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova u ranim jutarnjim satima do okoštavanja maslina.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr