Politika i gospodarstvo

Obavijest iz Lučke uprave Ploče korisnicima čestica uz spojnu cestu i nadvožnjak Vranjak

Lučka uprava Ploče vrši pripremne radnje za početak rekonstrukcija brze ceste i spojne ceste za Luku Ploče i Grad Ploče, 2 faza – Izgradnja retencije i lateralnog kanala.

U sklopu pripremnih radnja planirano je iskolčenje trase buduće građevine Retencije i lateralnog kanala.

Građevina se prostire uz nadvožnjak Vranjak sjeverno od spomenute brze i spojne ceste za luku Ploče i Grad Ploče, te se južno od iste prometnice prostire prema kanalu Vlaška-More.
Čestice kojima se ova građevina prostire su: 2065/14, 2220/5 (2065/18), 2065/16, 2175/24, 2175/26, 2175/25, 2175/28 ko. Ploče.

Molimo sve korisnike spomenutih čestica da u primjerenom roku uklone stvari pokretnine i nekretnine koje se nalaze na tim česticama jer u protivnom Lučka uprava Ploče nije odgovorna za njihovo oštećenje.

LUČKA UPRAVA PLOČE