Politika i gospodarstvo

Novim mjerama javnih radova zaposlit će se dugotrajno nezaposleni

Dubrovački Područni ured Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje predstavio je u Galeriji GKS-a mjere javnih radova jedinstvenoga programa na sanaciji posljedica od požara i poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, koje će se provesti u suradnji s nadležnim Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava.

U nazočnosti metkovskoga gradonačelnika Dalibora Milana, stručnoga savjetnika za zapošljavanje HZZ-ove Ispostave Metković Tomislava Bjeliša i predstavnika drugih neretvanskih gradova i općina, program je predstavio predstojnik HZZ-ova Područnoga ureda Dubrovnik Dasen Jasprica. On je objasnio da se radi o javnim radovima za razdoblje jesen/zima 2017./2018., kojima se u dolini Neretve nastoji zaposliti 250 dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba s invaliditetom, osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlađih osobe, i to podijeljenih tri skupine.
U prvoj skupini su bez obzira na duljinu prijave u evidenciju:
– hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
– mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
– mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
– osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Drugu skupinu čine:
– korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

U treću skupinu spadaju:
– osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci
– osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci.

Trajanje mjere može biti 6 mjeseci (puno radno vrijeme), 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz obvezno uključivanje u obrazovanje) ili 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade.

Za prvu skupinu mjerom se financira 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.839,47 kn, dok se za ostale dvije financira 50% troška minimalne bruto plaće u istom iznosu. Plaćaju se i troškovi prijevoza, a budući da mjera pada u božićno vrijeme i božićnica te dar za djecu.

Program javnih radova temelji se na društveno-korisnom radu i nije komercijalnoga karaktera. Stoga ne uključuje redovan rad poslodavca koji donosi program.
Program se provodi u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom, općinama i gradovima kao nositeljima te nadležnim institucijama, kao što su Vatrogasna zajednica DNŽ, JVP, DVD-ovi, Hrvatske šume, Hrvatske vode i MUP.

Programom mogu biti obuhvaćeni sljedeći poslovi:
– čišćenje drveća i niskog raslinja,
– saniranje divljih odlagališta otpada,
– održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama,
– održavanje poljskih puteva,
– pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva,
– čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge,
– održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te
– ostale preventivno – uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara.

Tekst i foto: www,metkovic.hr