Politika i gospodarstvo

Niko Orepić sazvao novu sjednicu vijeća: Naknade gradskim vijećnicima i članovima upravnih vijeća 1 kuna

Na temelju članka 29. Statuta Grada Ploča, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča Niko Orepić sazvao je elektroničku 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za 30. ožujka (utorak) 2020. g. od 15.00 – 20.00 sata.

Za sjednicu je predlažen DNEVNI RED

 1. Aktiviranje mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Ploča
 2. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. veljače 2020. godine i 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 24.03.2020.godine
 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2019. godine
 4. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
 5. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče
 7. Prijedlog Odluke o osiguranju financijskih sredstava za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskih certifikata prije obnove te izrade glavnih projekata energetske obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Ploča
 8. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2019. godinu s izvješćem o izvršenju programa
 9. Odluka o raspodjeli rezultata proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2019. godine
 10. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1.7.do 31.12.2019. godine
 11. Dopuna popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Ploča
 13. Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih korona virusom COVID-19 na području Grada Ploča
 14. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča
 15. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ploča

Obrazloženje:


Zbog novonastale izvanredne situacije saziva se 27. elektronička sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča, a sve temeljem članka 29. Statuta Grada Ploča, a sukladno izvanrednim okolnostima zbog epidemije korona virusa COVID-19, a sukladno uputi Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Uputu o provedbi elektroničke sjednice će svi vijećnici Gradskog vijeća dobiti u ponedjeljak, 30. ožujka 2020. godine putem elektroničke pošte (e-mail).

Člankom 36. stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi propisano da predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Predstavničkog tijela.

Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na području Grada Ploča:

Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ploča:

 

Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča: