Politika i gospodarstvo

Nezavisna lista mladih Vrgorac: Vejiću, prestanite obmanjivati ljude i recite im istinu!

vrgorac by ivo ožić via skycrapercity.com

Žedne preko vode! Vidimo da su se uznemirili duhovi na području Grada Ploča i čitamo o tobožnjoj brizi gradonačelnika Vejića za svoje građane. Kao, skupa im voda, skuplja nego u Vrgorcu, itd…

Ali Gradonačelniče Vejiću, zašto ne objavite svojim građanima da ste odbili ponudu Gradonačelnika Pranića da preuzimate vodu na izlazu s područja Grada Vrgorca po cijeni od 2,5 kn/m3 , te da formirate cijenu koju vi želite (počnite sa 3 kn, pa dokle dođete…)?!

Dakle, preuzmite brigu o svojim građanima, omogućite im dvostruko jeftiniju vodu nego što sada plaćaju, ali preuzmite i održavanje vodoopskrbnog sustava na području svog Grada. Grad Vrgorac i Komunalno d.o.o Vrgorac će biti presretni kad se to dogodi jer će tada moći pojeftiniti vodu i potrošačima na području Grada Vrgorca!


Pitate se kako su te dvije stvari povezane?! Pa, jednostavno! Zbog ilegalnih priključaka i gubitaka u neodržavanoj mreži već desetljećima, Komunalno d.o.o. isporučuje Gradu Ploče, na mjesečnoj razini (studeni 2016.), cca 15 000 m3 od koje se fakturira tek 2 500 m3! Dakle, gubitci su 84%! Zbog tih gubitaka i skoro svakodnevnih puknuća na području vašeg Grada, voda mora biti skupa i na području Grada Vrgorca.

Dok je HDZ bio na vlasti i u Pločama i u Vrgorcu, zbog stranačke solidarnosti i nebrige za interese građana Vrgorca, nitko nije potezao pitanje zašto se pumpa toliko puno vode, a naplata je jako mala. Tek se dolaskom Gradonačelnika Pranića postavilo to pitanje. Tada se prilikom pokušaja stabilizacije sustava, koji je bio neodrživ, postavilo vodobrojila na izlazu iz Draževitića prema Staševici i Milošića prema Otrić Seocima. Tako su se utvrdili enormni gubitci upravo na području Vašeg Grada. Tako su desetljećima građani Vrgorca vođeni žedni preko vode i sanirali gubitke koje su drugi stvarali, a sve zbog interesa partije. Dalje neće moći!

Prestanite obmanjivati ljude i recite im istinu, da imate priliku preuzeti vodoopskrbu i sami formirati cijenu, a to ne želite. Zašto ne želite? To objasnite Vašim građanima.

Gradonačelniče Vejiću, preuzmite odgovornost za svoje građane i omogućite im jeftiniju vodu!

Nezavisna lista mladih Vrgorac