Politika i gospodarstvo

Neretvanima osam milijuna eura za zaštitu od poplava

Do kraja ove godine na 25 lokacija u Hrvatskoj trebali bi početi radovi 80 milijuna eura vrijedne državne investicije u zaštitu od poplava. Pola tog iznosa osigurano je zajmom kod Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) koji je početkom ovog tjedna i službeno stupio na snagu, nakon što je sklopljen u rujnu prošle godine, a Vlada i Sabor ga potvrdili u lipnju ove godine.

Drugu polovicu investicije trebaju osigurati Hrvatske vode. Oko deset posto ovog ulaganja, prema pripadajućem ugovoru, ići će u dolinu Neretve, odnosno u sustav obrane od poplava “Donja Neretva”. Prema informacijama koje smo prikupili u Hrvatskim vodama, unapređenje sustava obrane od poplava u dolini Neretve već se provodi, a novac od zajma CEB-a bit će iskorišten kada počne realizacija samog kredita.

– Svi projekti na području donje Neretve koji su na popisu potprojekata CEB-a, Projekta zaštite od poplava već su u realizaciji, neki u izgradnji, a neki u završnim fazama priprema, i retroaktivno će se sufinancirati iz zajma Razvojne banke Vijeća Europe – doznajemo u Hrvatskim vodama. Potprojekti u dolini Neretve o kojima je riječ su izgradnja sifona ispod Male Neretve (vrijednost investicije 800 tisuća eura), rekonstrukcija ustave na ušću Male Neretve (800 tisuća eura), stabilizacija obale Male Neretve sa zaštitom zaobalja (2,6 milijuna eura) i obrana do poplava grada Metkovića na desnoj obali rijeke vrijedna 3,9 milijuna eura.


Ugroženi nasipi
– Što se tiče samog zajma, ugovor o zajmu potvrdio je Hrvatski sabor i u tijeku su završne administrativne radnje za povlačenje prve tranše – poručeno nam je iz Hrvatskih voda. Očekuje se da Razvojna banka Vijeća Europe do kraja godine Hrvatskim vodama stavi na raspolaganje prvih 13 milijuna eura zajma, a ostatak isplata uslijedio bi tijekom iduće i 2018. Vlada se kod ove banke već zadužila 75 milijuna eura za investicije u vodoopskrbu i odvodnju diljem zemlje.

U najnovijem zaduženju kamata je iznimno povoljna, iznosi 0,25 posto na rok povrata od devet godina, što daje ukupni trošak kamate od 520 tisuća eura. Za povlačenje novca iz zajma i ukupne investicije prijavljeno je 155 lokacija, Vlada se odlučila na njih 25 (sljevovi Save, Kupe, Krapine, Mure, Drave i Neretve) na kojima postoji visok rizik od poplava.
Najveći dio osiguranog novca z
a zaštitu od poplava bit će utrošen u građevinske radove na nasipima i u koritima rijeka, no dio investicije odnosi se i na poboljšanje sustava prognoziranja poplava i različite studije. Prema planovima Hrvatskih voda, najveći dio investicije, 20 milijuna eura, uložit će se na lokalitetu Šumetlica u Brodsko-posavskoj županiji jer će se osim sustava obrane od poplave graditi i sustavi za navodnjavanje i vodoopskrbu.

Tekst: V. Marjanović
Foto: ploce.com.hr
www.slobodnadalmacija.hr