Politika

Neretvani pisali ministrici poljoprivrede: “Mandarine su slabo rodile. Promijenite pravilnik o potporama”

S obzirom na loš ukupni urod mandarina, a uzimajući u obzir i dugi sušni period koji vlada u dolini Neretve još od proljeća, a što je sigurno je jedan od razloga smanjenog uroda mandarina, molimo Ministarstvo poljoprivrede da pokrene postupak izmjene Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu – prenosi Stanslav Soldo pismo neretvanskih poljoprivrednika.

Kako smo već na cca 70% ukupne berbe mandarina u dolini Neretve, možemo zaključiti da će ukupan urod u ovoj godini biti puno manji od očekivanih 35.000 tona. Po dosadašnjoj berbi i razgovoru sa proizvođačima, ukupan urod mandarina u dolini Neretve će iznositi 20-25.000 tona. Poznato je da je u uzgoju oko 2,5 milijuna stabala mandarina na površini od 2000-2200 ha. Prosječno tek 10-tak kilograma po stablu. Često se postavlja pitanje zašto je to tako i zašto mandarina zadnjih nekoliko godina ne može ispuniti ni pola proizvodnog potencijala.

Razloga je više, a prvi je zima 2017.godine kada je dobar dio nasada pretrpio značajna – teška oštećenja, dobro vidljiva i danas. Ovu vegetacijsku godinu posebno obilježava iznimno dug suhi period bez kiša. Krenuo je još od ožujka, kada je uočeno kašnjenje u cvatnji naspram pravovremeno navodnjavanih voćnjaka, a traje do dan danas. Posljedice za sljedeću vegetacijsku godinu, tek možemo nagađati. Slijedom navedenoga, molimo ministricu poljoprivrede da pokrene postupak izmjene Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na Proizvodno-vezanu potporu za voće, čl. 42. st(5), a odnosi se na minimalno proizvedene i isporučene količine voća. Predlažemo da se odredba za mandarinu u potpunosti ukloni kao uvjet ili da se smanji sa sadašnjih 25 tona na 10 tona po hektaru.


Izvor: Dubrovački vjesnik

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni