Politika i gospodarstvo

Natječaj za davanje u podzakup plažnog objekta na gradskoj plaži u Pločama

Pločanska razvojna agencija PLORA d.o.o. objavila je Natječaj za davanje u podzakup plažnog objekta na gradskoj plaži u Pločama.

Predmet Natječaja je plažni objekt na gradskoj plaži u Pločama,Kupališni prilaz bb, 20340 Ploče na k.č. 806/1 k.o. Ploče.

Pisane ponude dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče ili neposredno u Razvojnu agenciju „Natječaj za poslovni prostor na gradskoj plaži u Pločama“- NE OTVARATI, u roku od 7 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Ploča.


Otvaranje ponuda obavit će se javno u prostorijama Razvojne agencije Grada Ploča, drugi kat, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče, dana 27. lipnja 2018. godine u 09,00 sati.

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.

Grad Ploče