Politika i gospodarstvo

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ploča

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ploča, raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ploča.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

Turistička zajednica Grada Ploča
Turističko vijeće
Ulica Vladimira Nazora 45
20340 Ploče
s naznakom „Ne otvarati – natječaj za direktora/icu“.


Natječaj je otvoren 14 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku “Slobodna Dalmacija”.