Politika i gospodarstvo

NAJAVLJUJEMO: Aglomeracija Ploče – predstavljanje projekta u Domu kulture

Najavljujemo predstavljanje projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče koje će se održati u utorak 1. lipnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati u Domu kulture Ploče.

Događaj će se održati u skladu s trenutnim propisanim epidemiološkim mjerama uz ograničen broj sudionika, a ako dođe do promjena mjera i mogućnosti nazočnosti većeg broja sudionika, javnost će o tome biti obaviještena na mrežnoj stranici www.izvorbistrine.hr i društvenim mrežama projekta.

Koja je svrha projekta?


Svrha je projekta Izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja. Na taj se način postiže smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšava kvaliteta vodotoka nizvodnih korisnika.

Osim toga, projekt doprinosi očuvanju općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postiže i održavanje dobrog stanja voda.
Kakva je infrastruktura predviđena projektom?

Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče podrazumijeva izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda razdjelnog tipa u naseljima Ploče, Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi.

Sustav odvodnje sastoji se od gravitacijskih kolektora, crpnih stanica s pripadajućim tlačnim cjevovodima i incidentnim preljevima. Pročišćavanje otpadnih voda provodit će se na jednom centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, s dispozicijom pročišćenih otpadnih voda u more putem podmorskog ispusta.

Modernizacija, unapređenje i poboljšanje cjelokupnog sustava vodno-komunalne infrastrukture unaprijedit će život svih građana Ploča i osigurati infrastrukturu kakvu moderan i napredan grad zaslužuje.

Napomena za građane koji žive i rade u zonama radova

Budući da će se u okviru projekta izvoditi brojni građevinski radovi na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture, bit će neizbježno uspostavljanje privremene prometne regulacije u pojedinim dijelovima grada i naseljima. Pritom će građanima biti omogućen nesmetan prolaz do kuća i poslovnih objekata. Pojedini će radovi ipak uzrokovati poteškoće u prometu, stoga molimo sugrađane za strpljenje, razumijevanje i podršku projektu koji donosi bolju kvalitetu života za stanovnike Ploča.
Tko je zadužen za provedbu projekta?

Projektom upravlja Izvor Ploče d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju koje je usmjereno na djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i izvođenja priključaka. Strateški su ciljevi komunalnog poduzeća Izvor Ploče d.o.o. osigurati održivu i kvalitetnu uslugu odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Ploče te smanjiti gubitke u sustavima javne vodoopskrbe, povećati priključenost na sustav odvodnje, osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u skladu sa zahtjevima važeće hrvatske i EU legislative.

Tko plaća provedbu projekta?
UKUPNA JE VRIJEDNOST PROJEKTA:

199.275.528,58 kn, a čak 69,04 %, odnosno 137.594.215,63 kn financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije. Ostatak iznosa financiraju Izvor Ploče d.o.o., Grad Ploče, Hrvatske vode te Republika Hrvatska.

Razdoblje provedbe projekta:

od 2017. do 2022. godine