Politika i gospodarstvo

Most preko Neretve i brza cesta ugrožavaju Komin

Most Banja-Komin by Ante Sunjic

U Pločama i Zagrebu obavljen je uvid u idejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za izgradnju spojne ceste od čvora Nikolac do Jadranske magistrale, što uključuje i izgradnju mosta preko rijeke Neretve između Banje i Komina. Investitor projekta su Hrvatske autoceste, a projektant je zagrebački Institut IGH. Riječ je o projektu u okviru brze ceste prema Dubrovniku, a na području Grada Ploča, planira se izgradnja vijadukta, dugačkoga preko jednoga kilometra, čiji bi početak bio kod naselja Banja. Vijadukt bi se prostirao iznad rijeke Desanke i Neretve, do brda Dobruške glavice, nakon čega bi se spajao na postojeću Jadransku magistralu u pravcu početka naselja Komin.

Ugrožen tradicionalni način života
No, lokalno stanovništvo, posebice Kominjani, nisu oduševljeni takvim rješenjem, jer smatraju da će im, izgradnjom brze ceste biti onemogućen pristup postojećim poljoprivrednim površinama i izgrađenim objektima na lijevoj strani rijeke. Mještani Komina ističu da bi realizacijom ovoga projekta bio uništen tradicionalni način života tamošnjega stanovništva, koje svakodnevno vrlo često koristi čamce i neretvanske trupe. Ni Grad Ploče nije suglasan s namjeravanim zahvatom, jer su, kako tvrde u gradskim službama, prije izrade Studije utjecaja na okoliš bezuspješno tražili projekciju nastavka trase, te procjenu posljedica koje izgradnja može izazvati na područje iza zahvata. U Gradu smatraju da ove činjenice, „od velike važnosti za opstanak stanovnika doline Neretve“, nisu ispoštivane, te da su na vrijeme ukazali kako nije isplanirano desno skretanje (zapadno) s čvora (kod Dobruške glavice), kao i da paralelna prometnica uz Jadransku magistralu nije planirana kao dvotračna niti je riješeno njeno upajanje na državnu cestu. „Predmetna Studija utjecaja na okoliš je očito usvojena, ali Grad Ploče nije dobio rješenje o njenoj prihvatljivosti. Niti jedna o dostavljenih primjedbi nije prihvaćena, već je idejni projekt izrađen u potpunosti sukladno SUO na koju smo imali primjedbe“, stoji u dopisu Grada, gdje se ističe kako se Grad Ploče, da ne bi ugrozio svoje stanovnike, posebice mještane na području Mjesnog odbora Komin, koji uz Jadransku magistralu imaju poljoprivredno zemljište i legalno izgrađene stambene objekte, protivi namjeravanom zahvatu dok se ne ispoštivaju njegove primjedbe.

Odbačen prvotni prijedlog kod Rogotina
Prvotni prijedlog bio je da se izgradi vijadukt iz pravca Šarić Struge prema mostu preko Neretve u Rogotinu, s tim da je kod brda Sestrun trebao biti izgrađen rotor. Taj je prijedlog napušten zbog otpora lokalnog stanovništva i zbog slaboga stanja konstrukcije mosta. Ako bude realizirana sadašnja ideja, postojeći most preko Neretve služiti će uglavnom za lokalne potrebe. Sve aktivnosti poduzimaju se zbog bržeg i jednostavnijeg pristupa stanovništva krajnjega juga Hrvatske na autocestu.


Tekst i foto: Ante Šunjić
www.dubrovacki.hr