Politika i gospodarstvo

Mišo Krstičević podnio Izvješće o radu za prvih 6 mjeseci svog mandata

Na današnjoj 7. po redu sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča druga točka izglasanog Dnevnog reda bilo je Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine koje je Gradsko vijeće prihvatilo većinom od 9 glasova.

U Izvješću o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) sumarni je pregled aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti s naglaskom na prioritete u radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Ploča. Apostrofira se otvorenost i transparentnost rada gradske uprave i angažman na prijavi projektnih prijedloga na natječaje te se daje pregled protokolarnih aktivnosti.

Sve ove aktivnosti koje će biti navedene su objavljivane putem službene stranice Grada Ploča i ostalih medija. U okviru svoje nadležnosti, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Grada Ploča, Gradonačelnik kao izvršno tijelo, odgovara za zakonitost rada kao i za usmjeravanje i nadzor rada Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.


Gradonačelnik jednom tjedno saziva kolegij na kojem su prisutni zamjenici gradonačelnika, pročelnik JUO Grada Ploča, savjetnik gradonačelnika te voditelji odsjeka i pododsjeka, sve u svrhu definiranja ciljeva i vremenskog okvira unutar kojih ciljeve treba i ostvariti, zauzimaju se stavovi, određuju prioriteti, donose zaključci i koordinira se rad gradskih službi.

Izvješće možete u cijelosti pogledati ovdje: