Politika i gospodarstvo

Mišo Krstičević: Kolektivni ugovor u Komunalnom je jedan od najštetnijih ugovora u povijesti Ploča!

U sklopu Izvješća o analizi poslovanja i ključnih pokazatelja Grada Ploča, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Ploča za razdoblje 01.01.2016.do 31. svibnja 2017. godine,  tj. revizije poslovanja za navedeno razdoblje, na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča, održanoj u subotu, 04. studenog 2017. godine, održala se burna rasprava o poslovanju gradske tvrtke Komunalno održavanje doo.

Poslovanje Komunalnog od samog početka mandata gradonačelnika Krstičevića i njegovih suradnika je “pod povećalom” zbog niza utvrđenih nepravilnosti u radu. Spomenut ćemo samo fakture koje su se naknadno pojavile u Gradu Pločama, a ispostavljeni su od strane Komunalnog. Radi se o nemalom iznosu od čak 2,2 mlijuna kuna! Zašto ti iznosi nisu knjiženi u Gradskoj upravi, ne zna se. Ali samim tim činom otvorila se Pandorina kutija iz koje na vidjelo izlaze mnoge zanimljivosti vezane za poslovanje ove (kako se do sad prikazivalo) iznimno uspješne gradske tvrtke.

Revizija je odradila svoje, izvješće smo čuli na sjednici Vijeća i ukratko ćemo vam prenijeti ono najbitnije što se spominjalo.
Dakle, prema izvješću, u Komunalnom održavanju imovinsko – pravni odnosi nisu riješeni do kraja, ne postoji dozvola za gospodarenjem otpadom, dozvole za otpuštanjem otpadnih voda na deponiju, ni dozvolu za odvoz opasnog otpada. Preporuka je da se sve te dozvole moraju ishodovati do kraja. Društvo nema ustrojenu politiku naplate dugova.

Na dan 31.05.2017. godine društvo ima dug po žiro računu i pozitivan saldo kod druge banke, sve temeljeno na odobrenim zaduženjima. Prevedeno, koliko god je bilo u dobroj situaciji i ispravcima vrijednosti uravnotežavalo svoj poslovni rezultat poslovanja, počelo se zaduživati. To zaduženje je išlo i za nabavku osnovnih sredstava i činjenice da iz svog poslovanja uskoro neće biti u situaciji da uopće ulaze u poslovna sredstva.

Kasnilo se s plaćanjem koncesije općini Gradac, a postoji i dug prema Izvoru Ploče iz 2009. godine, na koji teče zatezna kamata.

Na prosječne plaće trošilo se cca. 43% troškova, pri čemu je u 2017. godini usvojen novi Kolektivni ugovor bez obzira na potrebu zaduživanja za tekuću likvidnost! Iako su se zadužili za tekuću likvidnost i investicije, napravljen je novi kolektivni ugovor.

– Vjerujem da u Hrvatskoj ne postoji ovakav kolektivni ugovor kao što je ovaj u Komunalnom održavanju d.o.o. Ploče. Ovo je nedopustivo i kriminalno! Prema predočenom, u ugovor se unijela i osnovica i bodovi za obračun plaća pa čak i cipelarina. Ovaj ugovor Komunalnom stavlja omču oko vrata!

Ovaj ugovor je jedan od najštetnijih ugovora u povijesti Grada, koji tereti i funkcioniranje i firme i sam gradski proračun – obrušio se na prethodnu vlast gradonačelnik Krstičević.

Prema novom ugovoru, trošak plaća u Komunalnom održavanju d.o.o. je 520.000 kn mjesečno, dok je prije potpisivanja novog kolektivnog ugovora to iznosilo oko 430.000 kn. Prevedeno, skoro milijun i 200.000 kn više rashoda za zaposlene na godišnjoj razini! Mogućnost popravka štete nema osim eventualne nagodbe i dogovora sa svim zaposlenicima ili sudski postupci. Za što Grad nema ni vremena ni novaca.

Prema izvješću revizije, kolektivni ugovor je ozbiljan problem jer sudskim putem bi Grad sigurno izgubio spor. Prije bilo kakve akcije, treba razmotiti što je najjeftinija opcija kako Grad ne bi odveo u bankrot.

Na direktora društva se ne odnose odredbe kolektivnog ugovora, već on ima poptisan ugovor o radu sa skupštinom društva, tj. bivšim gradonačelnikom. Međutim, direktor društva je jedan od potpisnika tog ugovora i jedna strana. Gradonačelnik mu stoga može dati naputak, dekret da pokrene proceduru raskida ugovora. Ukoliko se to ne dogodi, gradonačelnik ga može smijeniti. Znakovita je činjenica da su potpisu novog kolektivnog ugovora prethodili pregovori oko 5 godina, a da je potpisan 30.04.2017. godine, mjesec dana prije lokalnih izbora!

Grad može razmišljati i u smjeru promjere pružitelja usluge komunalnih radova na području grada! Jer bilo kakvo popravljanje štete košta i generiralo bi buduće rashode. Prijedlog revizije je da se sjedne i dogovorom dimenzionira na one razine troškova koje grad može podnijeti. Da se svi parametri stave u realne gabarite i postave stvari kako treba.

Revizija dalje navodi kako Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji donešen 2017. godine nije usklađen, nije postojao financijski plan za 2016. godinu, ne postoji interni akt pravilnika o postupcima javne nabave, plan nabave nije sadržavao sve elemente i nije bio objavljen, nije dostavljena izjava o fiskalnoj odgovornosti.

Što se tiče dobiti, ona je posljedica korištenja i unosa u kapital određene imovine, ispravaka vrijednosti amortizacije gdje se na taj način prikazuje iznimna dobit, pogotovo jer kapitalna dobit ulazi u prihod. Kad se sve izanalizira, društvo ne može biti profitabilno, može biti minimalno, ako bi naplatili za Grad najpovoljniju cijenu. Svi ovi rezultati, svake godine kako su se radili, uvijek su bili dominantno pod utjecajem ispravka vrijednosti amortizacije i naplate. Prihodi od prodaje su bili 8,3 milijuna kuna, ostali poslovni prihodi su 3,6 mlijuna kuna. Profitabilnost je minimalna koja je posljedično nastala zbog zaračunavanja Gradu. Znači, komunalna naknada ne bi smjela biti profitabilna, ona mora samo pokriti investiciju i elementarni trošak. Osnovni problem je što se račun dobiti 30% odnosi na ispravke vrijednosti.

– Prikazana dobit društva koja se često spominje po medijima i s kojom se bivša vlast nerijetko voli pohvaliti, nije realna. To nisu realne brojke. I revizija je razotkrila sve igre bivše vlasti radi dobivanja jeftinih političkih poena. A na štetu građana Ploča – izjavio je gradonačelnik tijekom rasprave.