Politika i gospodarstvo

Ministarstvo turizma objavilo Savjetovanje o iznosima turističkih pristojbi

U Narodnim novinama broj 52/2019 od 22. svibnja objavljeni su sljedeći zakoni kojima se uređuje rad turističkih zajednica:

  • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_990.html

  • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_991.html


  • Zakon o turističkoj pristojbi.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html

Posebno skrećemo pozornost na Zakon o turističkoj pristojbi.

Ministarstvo turizma je 19. lipnja objavilo Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard?StatusFilterId=103&organizationFilterId=18&TextFilterValue=&WasOpenedDate=

Savjetovanje je otvoreno do 14. srpnja 2019. godine, a objava izvješća je planirana za 26. srpnja 2019. godine. Nakon toga će Ministar turizma donijeti Pravilnik koji će biti objavljen u Narodnim novinama čime će stupiti na snagu.

Odluku o visini turističke pristojbe za 2019. godinu za općine i gradove na području DNŽ, Skupština DNŽ, moći će donijeti tek nakon stupanja na snagu Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe.

Stoga Vas radi vrlo kratkih rokova i važnih tema pozivamo na učestvovanje u Savjetovanju.