Politika i gospodarstvo

Luka Ploče d.d.: Reagiranje na novinarski članak naslova Neretvanski prosvjed: NE termoelektrani na ugljen!

Reakciju Luke Ploče d.d. prenosimo u cijelosti:

Na portalu agroklub.com u nedjelju, 01. lipnja 2014. godine, objavljen je članak pod naslovom “Neretvanski prosvjed: NE termoelektrani na ugljen!” potpisan od autora Nedjeljko Musulin, koji je u svom članku prenio izjave gđe. Ane Muse, a u kojim se spominje tvrtka Luka Ploče d.d. u kontekstu koji može dovesti u zabludu Vaše čitatelje.

Zrak u okruženju svih 9mjernih postaja na području Ploča je bio I. kategorije


Naime, dio članka koji se odnosi na »sustavno trovanje iz Luke Ploče« teška je optužba uz koju je izostalo bilo kakvo stručno pojašnjenje utemeljeno na znanstvenim dokazima. Za pravilno i stručno informiranje javnosti o stanju okoliša u okruženju Luke Ploče potrebno se obratiti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije koji pravodi uzorkovanje i ispitivanje ukupne taložne tvari (UTT) na devet mjernih postaja od 2005. godine.

Iako je, da bi se dobila cjelovita slika o kvaliteti zraka na nekom području, potrebno mjeriti sumporov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, lebdeće čestice (PM10, PM2,5,) i druge onečišćujuće tvari propisane Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), podaci o ukupnoj taložnoj tvari svakako jesu
jedan od pokazatelja onečišćenja okoline.

Samo kao primjer, navodimo rezultate ispitivanja provedenih tijekom 2013. godine, a objavljene u službenom Izvješću o kvaliteti zraka s mjernih postaja na području Grada Ploče, Služba za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Mjerenja obuhvaćaju ispitivanje ukupne taložne tvari (UTT) i sadržaja metala (As, Cd, Ni, Pb, AI, Fe, Hg) u ukupnoj taložnoj tvari, te žive (Hg), kalcija, klorida i sutjata. Iz službenih rezultata mjerenja vidljivo je kako je zrak u okruženju svih 9 mjernih postaja bio I. kategorije u odnosu na sve mjerene parametre. Također, u navedenom periodu srednja 11- mjesečna koncentracija ukupne taložne tvari bila je niža od propisane granične vrijednosti.

Luka Ploče d.d.
Trg kralja Tomislava 2