Politika i gospodarstvo

Luka nautičkog turizma – Marina Ploče na službenim stranicama Europske komisije

Projekt nautičke marine Ploče predstavljen je na službenim stranicama Europske komisije – LINK.

Projekt nautičke marine Ploče uključuje izgradnju luke nautičkog turizma s maksimalnim kapacitetom do 400 vezova na lokaciji Pod cestom, u području Baćine u Pločama. Ukupni obuhvat je 10 hektara.

Prva varijanta uključuje izgradnju 282 veza, parkinga za 101 automobil, suhe vezove, izvlačilište – travel lift ili dok, kao i rekonstrukciju postojećih objekata u restoran, recepciju, trgovine, skladišni prostor.Druga varijanta je proširena varijanta prve opcije u kojoj je uz objekte izgrađene u prvom dijelu, predviđena puna komercijalizacija područja i izgradnja hotela sa 140 kreveta, dodatni vezovi (do ukupno 400) te objekt s dućanima i skladišnim prostorom kao i garaža s 240 parkirnih mjesta.


Gospodarska opravdanost / poslovni model

Budući da će nova nautička marina Ploče koja ima izniman geografski položaj na Jadranu kao i stručno isplaniran projekt biti sigurna luka za privatne i charter brodove na klimatski ugodnom mjestu za odmor, magistralom i auto putem, željezničkim, autobusnim i trajektnim vezama povezana sa svim zemljama Europe, studija gospodarske opravdanosti će pokazati opravdanost ulaganja u postojeće stanje lokacije, procjenu rentabilnosti projekta, brojčane pokazatelje o investicijskom ulaganju, ukupnoj procjeni investicijske vrijednosti, planiranom broju novih zaposlenika, kapacitetima morskog i kopnenog dijela luke, broju i veličini vezova ili navoza, veličini brodova i građevina, operativnim i parkirališnim površinama. Već u ovom trenutku evidentna je gospodarska opravdanost kroz relativno malo početno ulaganje za I. fazu projekta (6.000.000,00 €), iznimnu prometnu povezanost, blizina atraktivnih charter destinacija (Pelješac, Korčula, Brač, Hvar) te nedostatak luka nautičkog turizma na relaciji Split – Dubrovnik.

Pojedinosti o financiranju

Izvor financiranja: Privatni

Projekti luka nautičkog turizma kao visoko profitabilni ostvaruju se kroz privatne investicije

Postojeće ili moguće prepreke za realizaciju projekta / mogući rizici

Reference investitora, raspoloživi stručni kadar, administracija

Dodatne informacije o projektu

Koraci investitora:
– ishođenje ovlaštenja od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture/ Vlade RH za pokretanje postupka ishođenja lokacijske dozvole
– izrada idejnoga projekta i ishođenje lokacijske dozvole
– objava javnog poziva Vlade RH za ishođenje koncesije na pomorskom dobru
– odluka o dodjeli koncesije
– izrada glavnog projekta ishođenje građevinske dozvole
– izvedba projekta
-uporabna dozvola

ec.europa.eu