Politika i gospodarstvo

Lokacijska dozvola za tvornicu biodizela

Tvornica biodizela

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH izdalo je lokacijsku dozvolu za izgradnju tvornice za proizvodnju biodizela u luci Ploče. Tvornica je planiranoga kapaciteta oko sto tisuća tona godišnje, a projekt je vrijedan oko 30 milijuna eura. Realizirat će se na površini od oko tri hektara, a očekuje se zaposlenje tridesetak djelatnika.

Autor studije je tvrtka “Ekonerg”, a investitor je “Biom” iz Zagreba, kojemu je Lučka uprava Ploča dodijelila koncesiju na 30 godina. Osnovne sirovine za proizvodnju su biljno ulje, otpadno kuhinjsko ulje i životinjska mast. U povodu toga u Lučkoj upravi Ploče održana je konferencija na kojoj je predstavljen glavni projekt u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

Dvije faze
Konferenciju su vodili predstavnici projektantske tvrtke “Ekonerg”, a prisustvovali su predstavnici Lučke uprave, Lučke kapetanije, Grada Ploča, Javne ustanove Izvor Ploče, te predstavnici investitora i drugih zainteresiranih tvrtki.


Za dopremu sirovina i metanola, te otpremu biodizela, koristit će se postojeće građevine i infrastrukturna oprema u luci (postojeći pristan tekućih tereta za brodove, postojeći cijevni mostovi od pristaništa do lokacije buduće tvornice, postojeći cijevni most i kanal za cjevovode benzina i dizela, postojeće punilište vagonskih cisterni i kolosiječnih postrojenja u luci Ploče). Projekt ovoga, u potpunosti automatiziranog postrojenja, planira se izvesti u dvije faze.

U prvoj fazi će se graditi tvornica za proizvodnju biodizela i obaviti rekonstrukcija postojeće infrastrukturne opreme unutar luke Ploče, nužne za ovaj zahvat, dok će se u drugoj fazi graditi zgrada za obradu otpadnih voda s plinskom kotlovnicom i bakljom.

Konačni proizvod, odnosno biodizel, vrlo je sličan mineralnom dizelu po svojim gorivim sastojcima i predstavlja alternativno gorivo za dizelske motore, ali, kako je istaknuto, nije štetan za zdravlje, nije lako zapaljiv, ne zagađuje vodu i zrak, te se biološki razgrađuje, dok je mogući otpad iz procesa proizvodnje sveden na najmanju moguću mjeru.

Ishođenje građevinske dozvole očekuje se do kraja lipnja ove godine, kada je planiran i početak izgradnje, koja bi trajala 18 mjeseci. Postrojenje će opremiti i izgraditi renomirana austrijska tvrtka BDI, koristeći najsuvremeniju svjetsku tehnologiju.

Odbačene primjedbe
Podsjetimo, Grad Ploče i udruge su uložile brojne primjedbe na ovaj projekt, koje su odbačene. Primjedbe su se odnosile na utjecaj balastnih voda, buke, gospodarenja otpadom, zbrinjavanje viška materijala, otpadnoga mulja i načina njegova zbrinjavanja, kumulativni učinak emisije metanola, otprašivanje krutih čestica, analizu incidentnih situacija koje su izvjesne prigodom transporta, odnosno dopreme loživa ulja kao goriva i metanola bilo kojim transportnim sredstvom i sl.

 

Tekst i skica: Ante Šunjić, www.slobodnadalmacija.hr