Politika i gospodarstvo

KRUŽNI TOK IZMEĐU VATROGASNOG I VOJARNE: Izrađen glavni i idejni projekt

Ploče Online saznaje da je napokon napravljen idejni projekt za kružni tok prije vojarne u Pločama čime se rješava generalno problematično raskrižje. U cilju rješavnja prometnog problema na križanju ulica Gračke (županijske prometnice) i S. Radića (nerazvrstana prometnica u vlasništvu Grada Ploča) pokrenute su aktivnosti u cilju rješavanja projektno – tehničke dokumentacije.

Za rekonstrukciju križanja i izgradnju kružnog toka sa Županijskom upravom za ceste potpisan je sporazum o sufinanciranju u iznosu 60:40, odnosno, procijenjena vrijednost radova je 1.060.000,00 kn pa je u tom iznosu i sufinanciranje odnosno 636.000,00 kn Županijska uprava i 424.000,00 kn Grad Ploče.


Sukladno navedenom izrađen je Glavni projekt izgradnje kružnog toka, geodetski projekt i pristupilo se rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Prema informacijama koje imamo, iste se nisu uspjele riješiti putem nagodbe sa vlasnicima pa se pristupilo u ovom trenutku jedinim mogućim putem, a to je izrada Idejnog projekta, izrađivač Geoprojket d.d. Split i prikupljanju posebnih uvjeta kako bi se ishodila Lokacijska dozvola.

U tijeku je ishodovanje posebnih uvjeta (preostala još 4 javno pravna tijela ) i odmah po ishođenju istih predaje se zahtjev za ishođenje Lokacijske. Prema riječima stručnjaka iz Grada, završetak procedure očekuje se do konca kolovoza, a izvlaštenje je vremenski neizvjesno zbog neustaljene sudske prakse.