Politika i gospodarstvo

Kominu za 13,5 milijuna kuna nova obala i parkiralište

Hrvatske vode sanirat će desnu obalu rijeke Neretve u Kominu u dužini od 544 metara, a vrijednost investicije, u kojoj će sudjelovati i Grad Ploče, sufinanciranjem izgradnje parkirnih mjesta, iznosi oko 13,5 milijuna kuna. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za ovaj kapitalni projekt, nakon čega će investitor raspisati natječaj za izvođača radova.

Dionica desne obale rijeke Neretve u naselju Komin je erodirana i potkopana, a pokos vrlo strm. Zbog velike mogućnosti urušavanja obale i županijske ceste smještene na obali te njihova plavljenja, planirana je sanacija desne obale Neretve u spomenutoj dužini i širini planirane završne sanirane obale oko 31 metar.

Sanacija će se obaviti izgradnjom kamenog nasipa s obalo utvrdom, izvedbom šetnice, privezišta/pristaništa za čamce i stepeništa prema rijeci, te nogostup i uređenje parkirališnih mjesta za potrebe stanovnika postojećih stambenih objekata u neposrednoj blizini obale, s obzirom na to da zbog strmog terena i nedostatka prostora promet u mirovanju nije riješen u naselju Komin.


Sanacijom obale uklonit će se postojeći objekti (nasuta i betonirana parkirališta, pristaništa za čamce i improvizirana stepeništa prema rijeci), te ukloniti otpad.

Parking sa 169 mjesta

Na dijelu sanirane obale predviđeno je uređenje 169 parkirnih mjesta, od kojih je deset namijenjeno osobama s invaliditetom.

Također, odredbama prostornoplanske dokumentacije određena je potreba za osiguranjem zaštitnih zelenih površina prilikom uređenja prostora, te je idejnim projektom za predmetni zahvat planirano gotovo 600 kvadrata zelenih površina.

Sanacija se planira izvesti stabilizacijom pokosa obale izgradnjom kamene utvrde, uz izvedbe temeljne kamene nožice širine tri metra. Temeljenje obale izvelo bi se s dva reda mlazno injektiranih stupnjaka ispod armiranobetonske obalne ploče.

Gornji dio obale uz cestu planira se urediti osiguranjem parkirališnih mjesta i nogostupom uz rijeku širine 120 centimetara. Unutar zone parkinga, na svakih oko 30 metara, planirana je zelena površina za sadnju autohtonih biljnih vrsta.

Pristup rijeci omogućit će se stubištima na svakih 50 metara, koja vode na obalu šetnici širine 1,5 metara, s uređenim privezištima za brodice. Privezišta su čelične alke u ab vijencu, a izvest će se duž cijele sanirane dionice obale, prosječno oko dva privezišta na deset metara četvornih obale.

Kako je očekivano slijeganje obale, s obzirom na vrstu tla, izvođenje obale na predmetnoj dionici planira se izvesti u dvije faze. U prvoj fazi izvest će se temeljne nožice i kameni nasip s obaloutvrdom od krupnog kamena, a nakon što se slijeganje iz prve faze smanji do razine tri milimetra od prethodnog mjerenja, izvest će se novi nasip, parking, nogostup, obalna šetnica s vezovima i stubište.

Tekst i foto: Ante Šunjić
www.slobodnadalmacija.hr