Politika i gospodarstvo

Kamionski terminal ide u povijest, gradi se novi poslovni kompleks

Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća donešena je odluka o prodaji nekretnine-zemljišta ukupne površine 10.000,0 m² na lokaciji – Ulica Crna Rika bb – Ploče, za poslovne namjene.

Radi se o lokaciji koja se trenutno koristi kao kamionski terminal i nalazi se uz Crnu riku preko puta Tommyja i HAK-a.

Utvrđena početna cijena za natječaj u iznosu od 550,0,00 kn/m², 5.500.000,00 ukupno predložena je Gradskom vijeću Grada Ploča uz donošenje odluke o prodaji iste.


Odbor za procjenu vrjednosti nekretnina u vlasništvu Grada Ploča je Zapisnikom od 10. travnja 2020. godine, prihvatio procjenjenu vrijednost navedene nekretnine i predložio Gradonačelniku Grada Ploča donošenje Odluke o prodaji iste. Kako je za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada, čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa realiziranog proračuna u prethodnoj godini, nadležno Gradsko vijeće, Gradonačelnik grada Ploča predložio je Gradskom vijeću Grada Ploča usuglašavanje sa prodajom iste i da ga ovlasti za prodaju i potpisivanje kupoprodajnog ugovora za prodaju navedene nekretnine.

Vijeće je taj prijedlog i prihvatilo.

U obrazloženju prijedloga, gradonačelnik Mišo Krstičević istaknuo je da su dobili pismo namjere od ozbiljnog poslovnog subjekta za izgradnju poslovnog kompleksa na spomenutoj lokaciji. “Budući poslovni kompleks bi bio dodatna vrijednost za cijeli grad Ploče i građane jer bi se prema procjenama tu moglo otvoriti i do 40 radnih mjesta”.

Tvrdnje oporbe da se ovdje radi o rasprodaji gradskih nekretnina je odbacio jer je i sadašnja opozicija, a tadašnja vlast, radila planove da se na predmetnoj lokaciji gradi retencijski bazen za prikupljanje oborinskih voda.

“To sve govori o njihovoj viziji grada kad su jedan takav objekt htjeli izgraditi u centru grada” – dodao je u obrazloženju pločanski gradonačelnik.