Politika i gospodarstvo

Kakvo je stanje na tržištu rada u Dubrovačko-neretvanskoj županiji?

Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu prošle godine u Hrvatskoj je u blagom porastu s 12,1 na 12,2 posto, dok je na godišnjoj razini u padu, pokazuju podaci objavljeni u utorak na stranicama Državnog zavoda za statistiku.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji krajem prosinca 2017. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje registrirano je ukupno 6.300 nezaposlenih osoba, što je 0,4% više u odnosu na prethodni mjesec, dok je u usporedbi sa prosincem 2017. stopa nezaposlenosti manja za 17,5%. Tijekom prosinca prošle godine zaposlio se ukupno 991 radnik, što je gotovo tri puta više u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, a glavni razlog tog velikog povećanja je zapošljavanje radnika putem mjere Javni rad koju HZZ provodi i u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom.

Prema podacima HZZ-a, ukupno od siječnja do kraja prosinca 2017. najviše se nezaposlenih osoba zaposlilo u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane koja je sudjelovala s 32,3% u ukupnom zapošljavanju. U prosincu 2017. većina je osoba zaposlena u djelatnostima javne uprave, njih 662 što čini udio od 66,8%, zatim u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (71 osoba što čini udio od 7,2%), te u trgovini na veliko i malo (41 radnik, odnosno 4,1%).


Tijekom prosinca na području Dubrovačko-neretvanske županije poslodavci su ukupno tražili putem HZZ-a 709 radnika, što je 57,9% više u odnosu na isti mjesec 2016. godine. Prema vrsti zaposlenja na određeno vrijeme zaposlilo se 880 osoba ili 96,9%, dok se na neodređeno vrijeme zaposlila svega 31 osoba ili 3,1% od ukupnog broja zaposlenih u prosincu 2017. Na sezonskim poslovima se zaposlilo 48 nezaposlenih osoba.

U ukupnome broju nezaposlenih žene čine 55,7% (3.508  osoba), a muškarci 44,3%. Nezaposlenih bez prethodnog radnog iskustva, odnosno koji traže prvo zaposlenje bilo je 422, što je u usporedbi s istim razdobljem prošle godine 25,7% manje, a znači udio od 6,7% među ukupno nezaposlenim osobama. U strukturi nezaposlenih najveći je broj osoba srednjoškolske razine obrazovanja i škola za KV i VKV radnike, 2.219 osoba odnosno 35,2% u ukupnom broju nezaposlenih osoba, slijede SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 1.788 ili 28,4%, s osnovnom školom 1.018 ili 16,2%, sa fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom 579 ili 9,2%, sa višom školom, prvim stupnjem fakulteta i stručnim studijem 404 ili 6,4%, s gimnazijom 231 ili 3,7% i bez škole ili nezavršene osnovne škole 61 ili 1,0% od ukupnog broja nezaposlenih na kraju prosinca 2017.g. Na međugodišnjoj bazi došlo je do smanjenja nezaposlenosti na svim razinama obrazovanja, a relativno najviše kod osoba sa srednjom školom za zanimanja do 3 godine.

Po pitanju materijalno-pravne zaštite, koncem prosinca 2017. na evidenciji HZZ – Područnog ureda Dubrovnik bilo je ukupno 1.937 korisnika prava na novčanu naknadu, što znači smanjenje od 13,6% prema prosincu prošle godine. Korisnika prava na redovitu novčanu naknadu u Dubrovniku je bilo 1.190 ili 10,3% manje, na Korčuli 311 ili 21,1% manje, u Metkoviću 285 ili 15,9% manje, u Pločama 147 ili 10,4% manje, te na Lastovu 4 što je 77,8% manje prema prosincu 2016. godine.

Na kraju prosinca 2017. godine u programima aktivne politike zapošljavanja HZZ – Područnog ureda Dubrovnik bila su 1.473 aktivna korisnika iz prošle i tekuće godine. Novih uključenih u prosincu je bilo 1.029, a iz programa je izašlo 97 osoba.

dubrovniknet team