Politika

Kada Gradska uprava Grada Ploča postane poligon za uhljebljivanje političkih komesara

Na internet stranicama Grada Ploča objavljen je Službeni glasnik broj 13/2022, u kojem je između ostalog objavljena i „Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ploča“ i „Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Ploča“ koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Ploča na sjednici održanoj 12. prosinca 2022. godine.

Prema novoj Odluci o ustrojstvu upravnih tijela, u Gradskoj upravi formirana su dva upravna tijela, Služba za opće poslove i Upravni odjel za gospodarski razvoj. Službe za opće poslove formirane su 3 unutarnje jedinice i to: Ured Gradonačelnika, Odsjek za društvene djelatnosti i Odsjek za imovinu.

Unutar Upravnog odjela za gospodarski razvoj formirane su 4 unutarnje jedinice i to: Odsjek za financije, proračun i naplatu potraživanja, Odsjek za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo, Odsjek za gradske projekte i Pododsjek za redarstvo.


Dakle imamo 2 upravna tijela, 5 odsjeka, 1 pododsjek i 1 ured, dok su prema staroj Odluci o ustrojstvu upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Ploča broj 13/2018) postojala 2 upravna tijela bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Kad gledate navedeno ustrojstvo građani mogu pomisliti da je Grad Ploče jedinica lokalne samouprave koja broji najmanje 30.000 stanovnika, a ne malo više od 8.000, jer je ustrojstvo gradske uprave po ovoj Odluci, po mom sudu ogledni primjer neefikasnosti i stvaranja puno većih troškova nego što su uistinu potrebni.

Iz moje perspektive ono što bi bilo optimalno za Grad Ploče bio bi Jedinstveni upravni odjel sa 3 odsjeka (1 pročelnik i 3 voditelja odsjeka), sve drugo je veliki luksuz za Grad Ploče, s obzirom na broj stanovnika i veličinu realiziranog proračuna (ne planiranog, koji može iznositi koliko vas je volja kad to planira upravljačka družina gradonačelnika Krstičevića). Takav ustroj Gradske uprave sam predlagao gradonačelniku kad je došao na vlast, jer je po meni najefikasniji, ali nije prihvaćen, zašto, pa zato što u takvom sustavu nema i nesmije biti sistematiziranih radnih mjesta poput zamjenika i pomoćnika pročelnika, koji će biti zaduženi za koordinaciju poslovnih procesa, i eventualno postavljanje vijenaca u protokolarne svrhe.

To konkretno znači da prema novoj Odluci o ustrojstvu, dvoje mojih bivših kolega koji su dok sam ja bio pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj, bili pomoćnici pročelnika, ali tada nisu postojali odsjeci, postaju voditelji odsjeka, dok se iznad njih ustrojavaju 3 upravljačke razine (pročelnik, zamjenik pročelnika, pomoćnik pročelnika), i za ta radna mjesta naravno ključan preduvjet je apsolutna lojalnost i članstvo u SDP-u, klasični politički komesari. Doista, ovakav ustroj Gradske uprave može past napamet samo upravljačkoj družini gradonačelnika Krstičevića.

Ono što je novost u novoj Odluci, u odnosu na sve dosadašnje Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Ploča, je činjenica da se u članku 13. i članku 14. Odluke, gradonačelniku omogućava imenovanje savjetnika, konzultanata, voditelja projekata i koordinatora, tj. vanjskih suradnika koji imaju pravo na naknadu temeljem posebnog ugovora, bez zasnivanja radnog odnosa.

Ovo je doista u stilu gradonačelnika Krstičevića, jer obožava angažirati vanjske suradnike (odvjetnik Korinčić, odvjetničko društvo Župić i partneri, Centar za financijska vještačenja,…), pod izgovorom da nitko ništa nezna, a onda formira 3 radna mjesta (pročelnik, zamjenik pročelnika i pomoćnik pročelnika) za svoje političke komesare koji će koordinirati poslovne procese i naručivati usluge od vanjskih suradnika.

Usporedbe radi, Grad Metković ima malo više od 15.000 stanovnika, i Gradska uprava je ustrojena na način da ima Jedinstveni upravni odjel i 3 odsjeka. Inače takav način ustroja u Gradu Metkoviću postoji i prije 2017. godine još iz vremena dok je MOST obnašao vlast, ali dolaskom HDZ na vlast 2017., gradonačelnik Metkovića je pokazao da ima političku mudrost i da ne mora rušit sve ono što je bilo prije njega, ako se to pokazalo dobrim u organizacijskom smislu, za razliku od gradonačelnika Krstičevića koji je pokazao neznanje, nerazumjevanje i ozbiljnu podkapacitiranost po pitanju kako kvalitetno ustrojiti Gradsku upravu, a to najbolje pokazuje činjenica da je u nepune 3 godine donio 2 Odluke o ustrojstvu, tko zna, do kraja mandata možda bude još koja. Gore od ovoga može biti još jedino eventualna spoznaja da je izradu ove Odluke o ustrojstvu platio vanjskim suradnicima (konzultantima), kao što je to napravio 2018. godine bacivši u bunar cca. 20.000 kn.

Što se tiče Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Ploča, očigledno je da su koeficijenti za sva radna mjesta povećani u odnosu na prethodnu Odluku. Međutim, ono o čemu treba voditi računa kod plaća u lokalnoj samoupravi, je članak 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 28/10), koji propisuje ukupnu dozvoljenu masu plaća koja se može isplatiti u jednoj godini. U nastavku dajem izvadak članka 14. iz samog zakona:

Proračunska ograničenja plaća

Članak 14.

Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode:

– od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona,

– iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te

– ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

Dakle ovdje je potrebno svake godine, nakon izvršenja proračuna za cijelu godinu, izračunati dozvoljenu masu plaća koja se može isplatiti u gradskoj upravi, s tim da se prihod od fiskalnog izravnanja tretira kao pomoć u smislu Zakona o plaćama u JLRS, i ne ulazi u formulu za obračun dozvoljene mase plaća od 20%.

Na kraju bih želio ponovo upozorit na činjenicu da gradonačelnik Krstičević i njegov tim i dalje krše članak 144. Zakona o proračunu, i na internet stranicama Grada Ploča ne prikazuju trošenje proračunskih sredstava na način kako je to regulirano stavkom 10. i 11. navedenog članka.

(10) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive.

(11) Objava informacija iz stavka 10. ovoga članka podrazumijeva najmanje objavu isplata iz proračuna, odnosno financijskog plana tijekom proračunske godine, objavu podataka o isplatitelju i vrsti rashoda, odnosno izdatka te objavu podataka o primatelju sredstava, uključujući i njegov osobni identifikacijski broj, naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, osim informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima

Piše: Mijo Šuman / Foto: Arhiva

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni