Politika i gospodarstvo

Jučerašnja Sjednica Gradskog vijeća pokazala je da je vlast u Gradu stabilna

Jučer je u Pučkom otvorenom učilištu Ploče održana 11. Sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča. Na dnevnom redu bilo je osam točak kako slijede:

1. Usvajanje zapisnika 10.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 21.lipnja 2018. godine

2. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove za komunalne djelatnosti “Izvor“Ploče


3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Industrijsko – poslovne zone Vranjak 2 (IK) u Pločama

4. Prijedlog Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča

5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

6. Prijedlog zaključka o početku postupka jednostavne nabave usluga deratizacije na području Grada Ploča

7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za pružanje dimnjčarskih usluga na području Grada Ploča

8. Prijedlog Odluke o smanjenju naknada za članove upravnog vijeća u javnoj ustanovi Izvor Ploče

Ono što je posebno zanimljivo je što su sve točke izglasane potrebnom većinom u Gradskom vijeću što jasno pokazuje kako Mišo Krstičević ima potrebnu većinu i da je vlast u Pločama stabilna, unatoč medijskim napisima u posljednje vrijeme plasiranim iz sumnjivih izvora.

Osim za vrijeme aktualnog sata i vijećničkih pitanja, najviše rasprave vodilo se o „prijedlogu zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove za komunalne djelatnosti Izvor Ploče“. Predsjednik upravnog vijeća Izvora, Ivo Karamatić i ravnatelj Boris Palac, prezentirali su izmjene u Statutu.

Istaknuto je da je potrebno napraviti određene promjene kako bi se povećala operativnost i kako bi se ubrzao i pojednostavnio rad u Javnoj ustanovi Izvor Ploče. Promjene Statuta prihvaćene su većinom glasova gradskih vijećnika, kao i odluka o smanjenju naknada za članove upravnog vijeća u javnoj ustanovi Izvor Ploče.

Snimku cijele sjednice Gradskog vijeća možete poslušati danas u programu Radio Ploča od 18:30 sati.