Politika i gospodarstvo

JAVNI RADOVI: Grad Ploče zapošljava 6 osoba na 6 mjeseci

Grad Ploče poziva zainteresirane nezaposlene osobe s područja grada Ploča, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje RH da dostave prijave za rad na Javnim radovima, u Programu koji obuhvaća poslove održavanja javnih površina (npr. održavanje nerazvrstanih prometnica, održavanje poljskih puteva, održavanje rubnih pojaseva uz prometnice, uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, održavanje travnjaka, saniranje ilegalnih odlagališta otpada, održavanje čistoće spomenika kulture, čišćenje slivnih rešetki i slično).

Više informacija pronađite na linku.