Politika i gospodarstvo

Izvršeno izmuljivanje i čišćenje spoja Crne rike i jezera Birina

Gradonačelnik Krstičević je sa Hrvatskim vodama dogovorio izmuljivanje spojnog kanala između Crne rike i jezera Birina u naselju Stablina – između dva mosta kao i izmuljivanje i čišćenje cijevnih propusta na prometnici D413 prije kružnog toka.

Naime, kako smo saznali, kanali koji povezuju jezero Birina sa Crnom rikom nisu čišćeni dugi niz godina uslijed čega je prisutan smanjen dotok i cirkulacija vode kroz jezero,  što je opet rezultiralo promjenom boje samog jezera, nečistoćom kao i lošim mirisima koji se šire samim naseljem Birina.

Čišćenje i izmuljivanje je sa prekidima trajalo 7 dana, izvođač radova je tvrtka Neretvanski sliv Opuzen. Grad Ploče je pomogao akciju čišćenja i uređenja navedenih propusta nabavkom drobljenog kamenog materijala za formiranje pristupnih rampi za mehanizaciju.

Također je MUP Ploče potpomogao akciju na način da su bili na raspolaganju i u suradnji sa komunalnim redarstvom grada Ploča regulirali promet kada je bila potreba.