Politika i gospodarstvo

IZVORU Ploče izdana Građevinska dozvola za projekt vrijedan 160 milijuna kuna!

IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti investitor je projekta “Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče”, čija procijenjena vrijednost iznosi cca. 160.000.000,00 kuna.

Nakon osnovanog zahtjeva IZVORA Ploče, javne ustanove za komunalne djelatnosti, Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Ploče izdala je Građevinsku dozvola broj: Klasa: UP/I-361-03/18-01/000169, Ur.broj: 2117/1-23/5-6-18-0010 za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda-sustav prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče, FAZA 10-Podsliv CS ROGOTIN 1 I CS ROGOTIN 2, – 2. skupine.

Ishođena građevinska dozvola odnosi se na 10. fazu izgradnje predmetnog sustava i ista predstavlja vrlo bitan korak u realizaciji projekta “Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče”, čija procijenjena vrijednost iznosi cca. 160.000.000,00 kuna.