Ekologija Politika i gospodarstvo

Izvor Ploče nabavio novo vozilo za održavanje sustava odvodnje vrijedno preko 2 milijuna kuna

U okviru projekta „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“ poduzeće Izvor Ploče d.o.o. nabavilo je kombinirano vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi s pripadajućom opremom.

Vrijednost vozila iznosi 2.089.400,00 kuna + PDV, a nabava je sufinancirana sredstvima EU iz Kohezijskog fonda.

S pomoću ovog vozila održavanje sustava odvodnje bit će još jednostavnije i učinkovitije te će se podići razina kvalitete usluge građanima na području aglomeracije Ploče.