Politika

Izvor Ploče i Grad Ploče intenzivno rade na realizaciji projekta izgradnje sustava odvodnje na području Aglomeracije Komin

“SVI DIJELOVI GRADA PLOČA MORAJU IMATI ADEKVATNU RAZINU KOMUNALNE USLUGE” napisao je gradonačelnik Grada Ploča, Mišo Krstičević, na svojim službenim stranicama:

“U cilju osiguravanja jednako kvalitetnih životnih uvjeta svim svojim građanima, Izvor Ploče d.o.o. i Grad Ploče, uz potporu Hrvatskih voda d.o.o., intenzivno rade na realizaciji projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, sa sanacijom postojećeg vodoopskrbnog sustava, na području Aglomeracije Komin.

Svrha ovog Projekta je poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na uslužnom području javnog isporučitelja vodne usluge Izvora Ploče d.o.o., uz istovremeno poštivanje ciljeva zaštite okoliša, očuvanje vodnih resursa podzemnih voda, te poboljšanje uvjeta života na području naselja Banja i Komin.


Prvi korak u realizaciji projekta Aglomeracije Komin odrađen je u svibnju 2019. godine, kada je sa zajednicom ponuditelja Hidrotech d.o.o., Rijeka projekt-vodogradnja d.o.o., Hidro-expert d.o.o., Geo-VV d.o.o. i Vita projekt d.o.o. potpisan Ugovor o izradi projektne i natječajne dokumentacije vrijedan 1.413.000,00 kuna.

Temeljem sklopljenog Ugovora izrađeno je koncepcijsko rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Komin te Elaborat zaštite okoliša kao podloga za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te sudjelovanje u postupku prihvaćanja od strane nadležnog tijela.

Sljedeće aktivnosti u realizaciji ovog projekta temeljem sklopljenog Ugovora su:
– izrada idejnih i glavnih projekata sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe,
– ishođenje dozvola za gradnju,
– izrada idejnih projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ispustom,
– izrada natječajne dokumentacije.

Projekt Aglomeracije Komin prepoznat je od strane Izvora Ploče d.o.o. i Grada Ploča kao prioritetni projekt za stanovnike naselja Komin i Banja, te je slijedom toga s Hrvatskom vodama d.o.o. sklopljen Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za 2019. godinu u iznosu od 145.000,00 kuna.
Za 2020. godinu Hrvatske vode d.o.o. pripremile su Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za projekt Aglomeracije Komin u iznosu 375.000,00 kuna, temeljem kojeg Hrvatske vode sufinanciraju u iznosu od 300.000,00 kuna, a Grad Ploče u iznosu od 75.000,00 kuna.
Rok izrade cjelokupne dokumentacije je 24 mjeseca od stupanja na snagu Ugovora o izradi projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (sa sanacijom postojećeg vodoopskrbnog sustava) na području aglomeracije Komin (naselja Komin i Banja), odnosno do kraja svibnja 2021. godine.

Nakon uspješno obavljenih predradnji potrebnih za realizaciju projekta Aglomeracije Ploče, ovaj iskorak je jasan pokazatelj stremljenja ka tome da svi dijelovi Grada Ploča, korak po korak, dostignu adekvatnu razinu komunalne usluge kao temelj kvalitete življenja i cjelokupnog razvoja” – piše na stranicama pločanskog gradonačelnika.

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni