Politika i gospodarstvo

Izdana lokacijska dozvola za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i podmorski ispust

Dubrovačko-neretvanska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, ispostava
Ploče, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka IZVOR PLOČE 25.01.2018. godine, javna ustanova zastupana po opunomoćeniku INSTITUT IGH d.d., izdala je LOKACIJSKU DOZVOLU za planirani zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda PODMORSKI ISPUST AGLOMERACIJE PLOČE.

Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Također, izdana je lokacijska dozvola za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koje Izvor Ploče zatražio 13.12.2017. godine od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.


Bravo!