Politika i gospodarstvo

IZ GRADA PLOČA POZIVAJU: Sudjeluj u izradi plana komunalnih prioriteta za 2020. godinu!

Pozivaju se građani Grada Ploča da predlože manje komunalne zahvate radi izrade plana komunalnih prioriteta za 2020. godinu.

Prijedlozi se zaprimaju do 10.10.2019. godine. Nakon isteka roka za zaprimanje prijedloga, sukladno financijskim mogućnostima, odabrati će se komunalni radovi za 2020. godinu. Neizabrani prijedlozi ostati će u bazi za naredne godine.

Prijavljuju se projekti manjih komunalnih zahvata s ciljem podizanja kvalitete življenja građana, odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti svih naselja. To su manji projekti, ali oni čijom se realizacijom uvelike utječe na kvalitetu života ljudi te izgled javnih površina. Moguće je prijaviti najviše 3 prijedloga.


Prijedlozi se mogu odnositi na:
– uređenje postojećih pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, prolaza)
– uređenje javnih zelenih površina (npr. sadnja stabala, cvijeća; zeleno uređenje neuređenih površina, čišćenje okoliša)
– postavljanje zaštitnih ograda i branika
– izgradnja ogradnih zidića
– izgradnja i uređenje dječjih igrališta
– postavljanje komunalne opreme (klupa, koševa)
– postavljanje javne rasvjete
– uređenje parkirnih površina
– postavljanje vertikalne signalizacijena nerazvrstanim cestama uz navođenje točne lokacije (prometnih znakova, prometnih ogledala, putokaznih ploča)
– iscrtavanje horizontalne signalizacije (oznaka na kolniku; zaustavne crte, pješački prijelazi i sl.)
– uređenje trgova
– i slično.

Prijedlozi se dostavljaju na propisanom obrascu na sljedećoj poveznici, elektroničkom poštom na [email protected], osobno ili poštom na adresu Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Rok za dostavu prijedloga je 10.10.2019. godine.