Politika i gospodarstvo

Iz Grada Ploča najavljuju velike projekte u cilju unaprjeđenja prometne infrastrukture

U cilju unaprjeđenja prometne infrastrukture i usvajanja kvalitetnih prometnih rješenja Grad Ploče je pristupio izradi projekta za realizaciju istih.

Na prvom mjestu se pristupilo izradi projektne dokumentacije za izradu novog kružnog toka na križanju ulica Stjepana Radića i Gračke ulice, kako bi se u bližoj budućnosti na kvalitetan način riješilo križanje koje u ovom trenutku ne zadovoljava ni sigurnosne niti funkcionalne kriterije.
Prema informacijama koje imamo, Grad Ploče je do sada za potrebe ovog prometnog rješenja izradio Geodetski projekt i Glavni projekt.

Međutim zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa privatnim suvlasnicima čije su čestice obuhvaćene obuhvatom zahvata moralo se ići u pokretanje postupka ishođenja Lokacijske dozvole i sve radnje koje su vezane za taj proces. Dakle, po ishođenju Lokacijske dozvole Grad će pred nadležnim tijelom pokrenuti postupak izvlaštenja.
Prema riječima stručnih službi Grada, u ovom trenutku je sve spremno za ishođenje Lokacijske dozvole uz napomenu da se još čeka suglasnost Županijske uprave za ceste za navedeni projekt. Planirani rok za ishođenje dozvole je kraj 2018. godine.


Kao druga ne manje važna točka po pitanju prometnog rješenja pokazao se postojeći rotor u ulici Ruđera Boškovića – put Stabline , koji već godinama kao takav postoji, a da u niti kojem pogledu (sigurnosnom, prometnom ni tehničkom) ne odgovara potrebama Grada Ploča.

Zbog navedenih razloga Grad Ploče je donio odliku o izradi projekta rekonstrukcije i prilagodbe postojećeg rotora i sukladno tome do sad je izvedeno (zbog zahtjevnosti terena) geotehničko ispitivanje i uređen geotehnički Elaborat. Izrađena je i Geodetska podloga zahvata, a u tijeku je izrada Idejnog projekta navedenog zahvata koja je u završnoj fazi.

Trenutno se za potrebe ishođenja Lokacijske dozvole ishode posebni uvjeti javno pravnih tijela . Na postupak ishođenja Lokacijske dozvole Grad Ploče ide iz razloga što se u obuhvatu zahvate nalaze i čestice koje nisu u Gradskom vlasništvu.
Također je i za ovaj projekt planirano dovršenje i pokretanje postupka ishođenja dozvole do kraja kalendarske 2018. godine.

Izgradnja Kružnog toka u ulici Crna rika između Lidla i Sirovine benza se nametnula zbog vrlo lošeg postojećeg prometnog rješenja koje kao takvo postoji već dugi niz godina.

Grad ploče je za navedeni zahvat izradio Geodetsku podlogu i u tijeku je izrada Glavnog i Geodetskog projekta te prikupljanje posebnih uvjeta javno pravnih tijela, a u cilju kasnijeg prikupljanja potvrda projekta i ishođenja Građevinske dozvole. Zbog obima građe vezano za projekt, za isti je također planirana realizacija do konca 2018. godine i pokretanje postupka ishođenja Građevinske dozvole.

Kako je izgradnja Poduzetničkog inkubatora koji je smješten u Poduzetnčkoj zoni Vranjak I otpočela ove godine, to je Grad ploče preuzeo obavezu projektiranja i izgradnje pristupne prometnice do iste.

Završetak izgradnje Poduzetničkog inkubatora je planiran u roku od 365 dana pa je tako i Grad Ploče planirao izgradnju navedene prometnice izvesti u zadnjoj trećini navedenog roka. Prema riječima stručnih službi Grada, trenutno je izrada Glavnog projekta u završnoj fazi i odmah po završetku istoga, pristupiti će se ishođenje Građevinske dozvole i tempirati početak izgradnje prometnice.

Planirani rok završetka dokumentacije je kraj 2018. godine, a početak izgradnje prometnice zavisi o stupnju izvedenosti Poduzetničkog inkubatora u 2019. godini.

Dovođenjem prometnice kao i sve ostale infrastrukture do Poduzetničkog inkubatora u Poduzetničkoj zoni Vranjak I nametnula se ideja i povezivanja tog putnog pravca, kroz samu Poduzetničku zonu sa novoizgrađenim ulazom u Ploče i Luku Ploče. Na taj način bi grad Ploče imao osiguran još jedan putni pravac, osim Dalmatinske ulice koji bi povezao grad sa novim ulazom/izlazom.

Razlog više za ovakovog razmišljenja je što bi se i kroz poduzetničku zonu Vranjak I dobrim dijelom razvila prometna i druga infrastruktura što bi umnogome pridonijelo da zona konačno zaživi i dobije svoje prave obrise. Iz tog razloga grad Ploče je pristupio izradi projektnog rješenja, Idejnog projekta koji je trenutno u fazi izrade i sa kojim će se po njegovom završetku krenuti na ishođenje potrebnih dozvola.

Iz Grada Ploča smo na kraju dobili informaciju da je za izradu svih navedenih projekta provedena procedura nabave, izrađeni projektni zadaci, kao i odabran ponuditelj Geoprojekt d.o.o. Split.
Ukupna vrijednost navedenih radova uključujući geotehniku i geodeziju (za koje je također provedena potrebna procedura nabave) je oko 330.000,00 kn.