Politika i gospodarstvo

Ivica Žulj razrješen sa mjesta Direktora Komunalnog održavanja d.o.o.

Portal Ploce onLine dobio je informaciju kako je Gradonačelnik grada Ploča u funkciji Skupštine Komunalno održavanje d.o.o. razrješio dužnosti jedinog člana Uprave – Direktora trgovačkog društva Komunalno održavanje d.o.o., gospodina Ivicu Žulja.

Navodno je raskid donešen temeljem Ugovora o radu od dana 15. siječnja 2015., zbog opoziva i razrješenja dužnosti jedinog člana Uprave – Direktora Društva, od dana 4. sječnja 2018. te povreda obveza iz radnog i obveznog odnosa.

Dalje se navodno u odluci navodi da je imajući u vidu da je Uprava društva dužna voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, utvrđena je odgovornost Direktora za teške povrijede obveza prema Društvu zasnovane na Izjavi o osnivanju Društva, Zakonu o obveznim odnosima te Zakonu o trgovačkim društvima, te je isti zbog navedenog i radi spriječavanja daljnjeg nemarnog i nezakonitog poslovanja Društva opozvan i razrješen dužnosti jedinog člana Uprave.


Prema odluci koju je danas donio Gradonačelnik, razrješeni Direktor navodno nema pravo na otpremninu i neće mu biti ponuđeno sklapanje novog Ugovora o radu, a radni odnos prestaje s danom donošenja odluke, tj. danas.

Istom odlukom za novog Direktora društva imenovan je Goran Štrbić, dipl.oec, s prebivalištem u Pločama, dosadašnji djelatnik Komunalnog održavanja d.o.o. Ploče, a koji udovoljava svim uvjetima o načinu imenovanja direktora društva “Komunalno održavanje” d.o.o. Ploče.

Mandat Goranu Štrbiću počinje s danom 04. siječnja 2018. godine i traje 4 godine. Saznajemo da će se s novim Direktorom sklopiti Ugovor o radu kojim će se definirati prava i obveze sukladno čl. 22. Izjave o osnivanju društva, Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te zakonskoj regulativi.