Politika i gospodarstvo

Ivica Žulj: Komunalno održavanje je najuspješnija tvrtka u portfelju Grada Ploča

Priopćenje koje smo dobili od gosp. Ivice Žulja, direktora Komunalnog održavanja d.o.o. prenosimo u cijelosti:

 

Temeljem tekstova objavljenih na portalu Neslužbena stranica Grada Ploča dajem slijedeće priopćenje:


Komunalno održavanje je najuspješnija tvrtka u portfelju Grada Ploča

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča iznesen je niz neistina vezano za rad i rezultate tvrtke poglavito od gradonačelnika Grada Ploča gospodina Miše Krstičevića koje ovim priopćenjem želimo demantirati.

Istina jeste da se od primopredaje vlasti u Pločama i ustoličenje novog gradonačelnika vrše svakodnevni zahtjevi za izvještajima prethodnog perioda kako bi se na sve moguće načine dokazalo nemoguće, a to je loše poslovanje tvrtke Komunalno održavanje. Sve vrste poslovnih izvještaja i sve traženo je dostavljeno redom gradonačelniku Grada Ploča gosp. Miši Krstičeviću, cjelokupnom sastavu nadzornog odbora društva koje čine gosp. Mijo Šuman kao predsjednik i članovima Borisu Šumanu i Dragi Mateljku kao i naposljetku djelatnicima revizije BDO Croatia d.o.o. Zagreb koju je angažirao Grad Ploče.Poslije svih izvida koji su napravljeni i rezultata revizije treba napomenuti kako je revizija BDO potvrdila sve financijske izvještaje Komunalnog održavanja d.o.o. Ploče što se da provjeriti u Analizi poslovanja i ključnih pokazatelja za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31 svibnja 2017. godine koja je dostavljena vijećnicima kao materijal za raspravu. Želim samo napomenuti kako je vijećnicima Grada Ploča dostavljen samo neki oblik skraćenog izvješća dok je cjelokupno izvješće samo u posjedu gradonačelnika.

Kao direktor Komunalnog održavanja sam tražio nalaz revizije od gradonačelnika, međutim gradonačelnik je izjavio da mu je zakonom zabranjeno davanje revizorskog izvješća. Nije mi poznato da je po bilo kojem zakonu zabranjena javna objava revizorskog izvješća, te pozivam gradonačelnika da učini dostupnim revizorski izvještaj svim zainteresiranima. Smatram da bi javnost pogotovo nakon ovakvog Vašeg osvrta na izvješće trebala biti upoznata sa cjelovitim sadržajem revizorskog izvješća kao što vjerujem da izvješće sadrži i dobre preporuke koje bi trebale biti smjernice upravi društva za još uspješnije vođenje tvrtke.

Sukladno praksi rada revizora, ukoliko je revizija ustanovila da su izvješća društva lažno prikazana onda je trebala predložiti ispravke, a što njie napravljeno kako je vidljivo iz materijala koji su dostavljeni gradskim vijećnicima u kojima jasno stoji da je Društvo u promatranom razdoblju ostvarilo dobit. Također ističem kako su tijekom izvođenja revizije u sjedištu Društva izvršitelji nedvojbeno ustanovili da su financijski izvještaji izrađeni u potpunosti u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja, te da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog položaja i rezultata poslovanja Društva.

Činjenica je da je Komunalno održavanje u trenutku primopredaje vlasti potraživalo od Grada Ploče 4,3 milijuna kuna, a da je proknjiženi iznos u Gradu Ploče iznosio 2,3 milijuna kuna. U više navrata smo od Grada Ploča tražili usklađenje otvorenih stavki, čak smo im dostavili i prijepise njima nedostajućih računa za što smo iz Odjela za proračun i financije dobili odgovor da njih to ne zanima. Kako smo vodili računa da je Grad u teškoj financijskoj situaciji nikada nismo niti pomišljali na prisilnu naplatu svojih potraživanja odnosno blokade računa Grada Ploče na što apsolutno imamo pravo.

Politika neplaćanja računa se nastavila i dalje u periodu nove vlasti te se dug Grada Ploča za pružene usluge popeo na 5.345.531,30 kuna, te je gradonačelnik kao Skupština društva donio odluku o isplati zadržane dobiti u iznosu 2.393.244,54 kune. Potpuno je nejasno kako je gradonačelnik donio odluku da 2,3 milijuna kuna dobiti isplati kada, bez obzira što je revizorski izvještaj potvrdio financijske izvještaje Komunalnog održavanja, on samostalno tvrdi kako dobiti u stvari nema i kako su financijski izvještaji lažirani.

Postavljam pitanja Vama gospodine gradonačelniče: Kako možete isplatiti dobit koje nema? Zašto i na temelju čega tvrdite da Komunalno održavanje ne posluje s dobiti kada to govore financijski izvještaji tvrtke koje je potvrdila i revizija BDO? Tvrdite li da je Komunalno održavanje lažiralo svoje financijske rezultate, te da je takove lažirane rezultate potvrdilo nalaz revizije BDO? Ako i dalje smatrate da jesu, jeste li svjesni svoje odgovornosti za štetu javno izrečenom neistinom i obmanom javnosti?

Nakon što je komunalno održavanje isplatilo dobit Gradu Ploče u visini 2,3 milijuna kuna preostali dospjeli dug Grada je 2.952.286,76 kuna i stoga nije fer gospodine gradonačelniče da me pozivate da ovrhom naplatim potraživanja komunalnog održavanja čime bi djelatnici Grada, tete u vrtiću i ostali proračunski korisnici ostali bez svojih plaća dok bi vi uredno primali svoju plaću na mjestu gdje ste i zaposleni u bolnici.

Postavlja se pitanje gospodine gradonačelniče: Jesu li ljudi koji po ugovoru s Gradom Ploče održavaju zelene površine i čistoću javnoprometnih površina išta u periodu od kada ste Vi gradonačelnik radili i jesu li zaslužili svoje plaće? Kao direktor smatram da jesu, ali kako ih isplatiti kada ste Vi kao gradonačelnik u periodu od pet mjeseci platili nama za uslugu samo 54.670,80 kuna? Da li Vama rad djelatnika Komunalnog održavanja za pet mjeseci vrijedi samo 54.670,80 kuna?

Iz svega je više nego jasno kako je Komunalno održavanje više nego uspješna tvrtka koja bez obzira na neplaćanje računa za nesumnjivo učinjene usluge normalno funkcionira plaća svoje račune, isplaćuje plaću svojim djelatnicima za rad i investira u opremu. Informacije radi dobit Komunalnog održavanja za period devet mjeseci 2017. godine iznosi 1,7 milijuna kuna.

U Vašem obraćanju gospodine gradonačelniče spominjete Kolektivni ugovor kao jedan od najštetnijih ugovora u povijesti Grada Ploča u čemu Vas želim potpuno demantirati. Možete li gospodine gradonačelniče pojasniti takve paušalno neprofesionalno navedene teze i odgovoriti na slijedeće:

  • U čemu je štetnost tog ugovora?

  • Kolika je šteta i kome nanesena tim Kolektivnim ugovorom?

  • Kako Kolektivni ugovor između Sindikata djelatnika i poslodavca Komunalnog održavanja može ugroziti Grad Ploče i gradski proračun?

  • Kako Grad Ploče može izgubiti spor sudskim putem kada on nije ugovorna strana Kolektivnog ugovora?

Kako je iz vašeg izlaganja više nego jasno da o funkcioniranju tvrtke, načinu poslovanja, financijskom poslovanju i izvještavanju baš i niste na domaćem terenu dati ću Vam odgovore na pitanja. Nema štetnosti u Kolektivnom ugovoru. Kolektivni ugovor niti na koji način ne može teretiti Grad Ploče i gradski proračun jer je Grad vlasnik udjela u tvrtki Komunalno održavanje, a vlasnik odgovara do visine temeljnog uloga a on je 20.000 kuna. Grad Ploče ne može izgubiti sudski spor jer nije ugovorna strana i kao takova ne može niti sudjelovati u sudskom sporu. To su Vam gospodine gradonačelniče nepobitne činjenice i svako Vaše drugačije tumačenje i zastrašivanje javnosti, sotoniziranje Komunalnog održavanja dovoljno govori o tome koliko znate o temi ili imate neke prikrivene namjere.

Kako bih javnost potpuno bila informirana iznijeti ću usporedne podatke o troškovima zaposlenih u Gradu Pločama i gradskim tvrtkama koje ste dali vijećnicima i svima će biti sve jasno:

podaci preuzeti iz BDO Analize poslovanja i ključnih pokazatelja za razdoblje 01.01.2016.-31.05.2017. godine

Iz prethodne tablice je jasno vidljivo kako je u 2016. godini najmanji prosječni trošak po zaposlenom isplaćen u Komunalnom održavanju 6.511,99 kuna, dok je jedan od najvećih bio u samom Gradu Ploče odnosno Jedinstvenom upravnom odjelu 10.085,10 kuna, stoga gradonačelniče nije Vama Kolektivni ugovor u komunalnom održavanju opasnost za gradski proračun nego Vi sami sebi.

Postavlja se pitanje zašto se gospodine gradonačelniče tako odnosite prema Komunalnom održavanju? Koji su vaši stvarni motivi zbog kojih neistinito izvještavate javnost o katastrofalnom stanju u Komunalnom održavanju? Jesu li Vaši stvarni motivi o ovome što govorite kao što kažete promjena pružatelja usluge komunalnih poslova?

Također želim istaknuti da je iznesen niz neistina vezano za neobjavu javne nabave, kašnjenje s plaćanjem koncesije Općini Gradac, neusklađenosti sistematizacije. Okolišnu dozvolu kao ni dozvolu za gospodarenje otpadom nemamo isključivo iz razloga što Grad Ploče nije uredio vlasničke odnose sa Hrvatskim šumama na odlagalištu otpada Lovornik. Nakon skoro deset godina osobno sam pregovarao sa Ministarstvom poljoprivrede i konačno dogovorio uređenje vlasničkih odnosa, a Vi ste gospodine gradonačelniče sada samo proveli postupak uknjižbe.

Ispravcima vrijednosti i amortizacijom ni u kom slučaju, tko zna bar osnove računovodstva, se ne može utjecati na povećanje dobiti društva kako tvrdite gradonačelniče, nego isključivo na smanjenje dobiti, tako da su teze o dobrom poslovnom rezultatu u najmanju ruku smiješne, što će reći da Komunalno održavanje nije koristilo Zakonom o porezu na dobit dozvoljeno vrijednosno usklađenje potraživanja, dobit društva bi bila još veća. Vrijednosna usklađenja su rađena na potraživanjima koja imamo od Grada Ploče uslijed neplaćanja računa za učinjene usluge.

Od kada ste preuzeli vlast u lipnju kontinuirano Vas upozoravam na odredbe Uredbe o komunalnom otpadu koja je stupila na snagu sa 01.11.2017. godine sa rokom prilagodbe tri mjeseca i što je sve potrebno pripremiti za usklađenje s istom, kako Vas tako i nadzorni odbor tvrtke. Koje ste odluke za provođenje uredbe donijeli? Nijednu. Jeste li svjesni u što sve Komunalno održavanje treba investirati kako bi se prilagodili uredbi? Naravno da niste jer da jeste nikada Vam ne bi palo na pamet isplatiti zadržanu dobit Komunalnog održavanja čime ste tvrtki u kojoj ste Skupština društva smanjili kreditnu sposobnost kao i nastaviti politiku neplaćanja izvršenih usluga prema Komunalnom održavanju.

Znate li kolike kazne čekaju Grad Ploče, Komunalno održavanje i u konačnici građane uslijed neprovođenja Uredbe? Naravno da ne znate. Lijepo Vas molim da Više ne koristite Komunalno održavanje za Vaše obračune s prethodnom vlasti, pogotovo se nemojte koristiti neistinitim tezama o poslovanju društva, nego se primimo posla jer rokovi za provedbu Uredbe o komunalnom otpadu istječu.

Ploče, 08.11.2017.

DIREKTOR

Ivica Žulj