Politika i gospodarstvo

Invazija štetnika: agrume napadaju crveni pauk, grinje i medeći cvrčak!

Vruće i sparno vrijeme pogoduje razvoju populacije crvenog pauka agruma (Panonychus citri) i koprivine grinje (Tetranychus urticae).

Upućuju se proizvođači da pregledaju nasade agruma na prisutnost navedenih štetnika i ako primijete više od 2 jedinke na listu primjene jedan od pripravaka: Zoom 11 SC, Envidor SC 240, Vertimec 018, Kraft 18EC uz dodatak 0,25% Bijelog ulja.

Na pojedinim lokalitetima uočena je pojava medećeg cvrčka (Metcalfa pruinosa). Medeći cvrčak je leptir veličine od 5,5-8 mm, tijelo mu je prekriveno voštanim izlučevinama pepeljaste boje.


Izraziti je polifag, a za domaćina izabire šumsko drveće, ukrasno bilje, vinovu lozu, agrume, smokve, breskve, kupine i dr.

Ima jednu generaciju godišnje, odrasli oblici se tijekom srpnja. Štete koje pričinjava su izravne i neizravne. Sisanjem na listu i stabljici domaćina utječe na slabiji porast, a izlučivanjem medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice plodovi gube tržnu vrijednost te predstavljaju fitosanitarni problem.

Neizravne štete proizlaze još iz mogućnosti prijenosa patogenih virusa i fitoplazmi.

Suzbijanje medećeg cvrčka na agrumima moguće je jednim od pripravaka: Dali, Decis 2,5 EC, Neemazal-T/S.

Pripravke primijeniti sukladno uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja, poduzimajući mjere o dodatnoj zaštiti pčela i drugih neciljanih organizama.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
PSS, Dubrovačko-neretvanska županija
maslina.slobodnadalmacija.hr
Foto: hotel-r.net

Tag