Politika

Informacije o posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila

NY taxies by ploce.com.hr

Grad Ploče objavio je na službenim web stranicama informacije o posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila pa iste prenosimo u cijelosti:

* Način polaganja ispita
Sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području na kojem obavlja prijevoz.

U Gradu Ploče poseban ispit za vozača autotaksi vozila polaže se prema Pravilniku o posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila sa Programom ispita.


Ispitu mogu pristupiti kandidati koji imaju SSS u zanimanju vozač motornog vozila i posjeduju važeću vozačku dozvolu.

Ispit se polaže pred komisijom koju imenuje gradonačelnik, koju čine predsjednik i dva člana. O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

Ispit se sastoji od teorijskog (usmenog) dijela, a provjerava se poznavanje osnovnih kulturnih, povijesnih, gospodarskih, turističkih, društveno-zabavnih i drugih podataka o Gradu Ploče.

* Prijave za ispite
Prijave za ispite podnose se na posebnom obrascu u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, a informacije se mogu dobiti na tel.: 676-303.

Uz prijavu za polaganje posebnog ispita za vozača autotaksi vozila potrebno je priložiti:
1. presliku svjedodžbe o završnom ispitu o stečenoj SSS u zanimanju vozač motornog vozila,
2. presliku vozačke dozvole,
3. presliku prometne dozvole,
4. presliku police osiguranja putnika u vozilu,
5. potvrdu o uplati naknade za troškove polaganja ispita.

Naknada za troškove polaganja ispita iznosi 200,00 kuna, a u slučaju ponovnog polaganja ispita naknada iznosi 100,00 kuna, i uplaćuje se na:

PRORAČUN GRADA PLOČA: IBAN: HR4023400091833500008
Model: 68
Poziv na broj: 7706-OIB kandidata

Obavijest o mjestu i vremenu polaganja ispita objavljuje se na službenim Internet stranicama Grada Ploča, najkasnije deset dana prije dana određenog za polaganje ispita.

 

Tekst: www.ploce.hr
Foto: ploce.com.hr

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni