Politika i gospodarstvo

Imenovani novi članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče

Gradonačelnik grada Ploča donio je Odluku o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče. Novoimenovani članovi su Niko Orepić, Zdenko Mateljak i Ranko Barbir koji su na tom mjestu zamjenili Maju Erak, Jelenu Medak i Sanju Parmać.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča bilo je pitanja o novim članovima Upravnog vijeća vrtića gdje je Gradonačelnik napomenuo da vrtić radi normalno, rješavaju se svakogodišnji problemi oko kapaciteta jer će ove godine biti dosta djece koji će trebati usluge vrtića, i da ove promjene ne utječu na svakodnevan rad.