Politika i gospodarstvo

HZMO danas kreće s uplatama na račune korisnika nacionalne naknade, 86 ih je iz naše županije

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je kako danas, 17. veljače, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe. Prijavljenim korisnicima naknada će biti uplaćena za siječanj 2021. godine, a za ovu isplatu osigurano je 2.195.146,08 kuna iz državnog proračuna.

– Iz Dubrovačko-neretvanske županije, nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 86 korisnika, 27 muškaraca i 59 žena. Prosječna dob je 76 godina – kažu nam u HZMO-u, prenosi Dubrovački vjesnik.

Gledajući čitavu Hrvatsku, u prvoj isplati, nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 3.091 korisnik, od kojih su 64,54 posto žene. Kako su priopćili iz HZMO-a, do 31. siječnja 2021. su primili 6.822 zahtjeva, od čega je još u obradi 1.507 zahtjeva koje nije bilo moguće riješiti zbog nedostajućih podataka i nepotpunih zahtjeva (IBAN, odjava s osiguranja, i sl.). Ostali podnositelji zahtjeva nisu ostvarili pravo jer ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe, poput duljine prebivališta u Hrvatskoj, iznosu prihoda po članu kućanstva, i sl. U veljači je podneseno 525 zahtjeva.


Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su: da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 800 kuna, da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi te da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Napominjemo da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.