Politika

HDZ Ploče: Udruga Škanj i Ministarstvo uprave neće spriječiti građane Ploča da odlučuju o bitnim pitanjima za svoj život!

O “plodovima obmana i nestručnosti“

Poštovani sugrađani,


U proteklom periodu otkad je vijest o mogućnosti izgradnje termoelektrane na ugljen na području Grada Ploča izazvala zabrinutost i brojna pitanja lokalnog stanovništva, nastojali smo pravovremeno i potpuno informirati pločansku javnost o svim spoznajama u vezi teme, te donositi odluke savjesno, odgovorno i u interesu stanovništva kojeg zastupamo.

U tom vremenu nekoliko po glasnosti poznatih, po djelu potpuno nepoznatih ljudi, nastojalo je pod krinkom borbe protiv termoelektrane na ugljen ostvarivati svoje sitne političke interese. Pri tome, naravno ne mislimo na mnoge dobronamjerne ljude kojima izgradnja termoelektrane na ugljen nije prihvatljiva zbog iskrenih uvjerenja i želje za zaštitom interesa svojih obitelji, prijatelja, sugrađana i javnog dobra.

Do sada nismo otvoreno razgovarali o pozicijama i interesima ovih nekoliko ljudi čiju javnu aktivnost ocjenjujemo izrazito negativno. U nekoliko smo se slučajeva branili od njihovih neopravdanih napada i to je bilo sve. Iskreno nas je radovala mogućnost ostvarivanja zajedništva na temama od strateškog interesa za Grad Ploče i cijelu dolinu Neretve. Dosada. Ali sada, nakon što se jedna udruga pokušava udružiti s državnom vlasti kako bi spriječila Vaše pravo glasa i odlučivanja o važnim temama, sada je dosta.

Gospoda iz Škanja kažu da je Deklaracija manipulacija, te se pitaju što uopće znači deklaracija

Podsjetimo na neke važne deklaracije koje će ostati zapamćene u povijesti:

  1. Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske;
  2. Deklaracija o položaju i nazivlju hrvatskog jezika;
  3. Opća deklaracija o pravima čovjeka;
  4. Američka deklaracija o neovisnosti;
  5. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina (Francuska revolucija).

Gornji dokumenti, osim Deklaracije o položaju i nazivlju hrvatskog jezika, koja svejedno zauzima posebno značajno mjesto u hrvatskoj povijesti, slave se kao najveći nacionalni blagdani ili su usvojeni od strane Generalne skupštine UN-a. Ne zovu se ni „zaključci“ ni „rješenja“ nego „deklaracije“. Kad se nešto želi prikazati kao većinska volja građana o značajnoj stvari, onda se donose deklaracije. Koje nipošto nisu beznačajni dokumenti kako ih žele prikazati Udruga Škanj ili njihovi pomagači iz državne vlasti.

Dalje, u dokumentu potpisanom od strane pomoćnika ministra uprave Borisa Miloševića, navodi se:

  • Da se Gradsko vijeće predmetnom Deklaracijom izjasnilo protiv termoelektrane na ugljen;
  • Da će Gradsko vijeće koristiti sva pravna sredstva kako bi se osporilo planiranje termoelektrane na ugljen;
  • Ali da“pitanje izgradnje termoelektrane ne spada u samoupravni djelokrug jedinica lokalne i područne samouprave pa shodno tome predstavnička tijela jedinica nisu ovlaštena odlučivati po tom pitanju.

Pitamo gospodu iz Škanja zašto nisu pomoćnika ministra upozorili da oni imaju „mišljenje Instituta kako je Deklaracija nejasna“, jer, evo, pomoćnik ministra tvrdi da se Grad jasno usprotivio mogućnosti izgradnje termoelektrane, samo što prema pomoćniku ministra, pa onda valjda i Udruzi Škanj koja mu je informator, Grad NA TO NIJE IMAO PRAVO!

Ako je sve kako pomoćnik ministra tvrdi, onda ni Grad Ploče niti Dubrovačko-neretvanska županija nisu trebali organizirati tematske sjednice predstavničkih tijela niti zauzeti stav. Jer prema pomoćniku ministra i Udruzi Škanj to nije u njihovoj nadležnosti. Logika je ista, dečki i cure, kao i kod referenduma.

Mi tvrdimo, i u tome se slažemo s pomoćnikom ministra i Udrugom Škanj koja se poziva na njegov stav, da je Grad kao jedinica lokalne samouprave po članku 19. Zakona o lokalnoj samoupravi, između ostalog, odgovoran i za: prostorno i urbanističko planiranje, brigu o djeci, zaštitu i unaprjeđenje okoliša. Mi tvrdimo, a u tome se ne slažemo s pomoćnikom ministra i Udrugom Škanj koja se poziva na njegov stav, da pitanje izgradnje termoelektrane na ugljen nije samo energetsko pitanje, nego i pitanje budućnosti naše djece, zaštite okoliša i prostornog i urbanističkog planiranja.

Uostalom,pomoćnik ministra u uvodnom dijelu svog dopisa i potvrđuje stav Gradskog vijeća Ploča da se protivi izgradnji termoelektrane na ugljen u Pločama i da će koristiti sva pravna sredstva kako bi se osporilo planiranje izgradnje termoelektrane, što su iz udruge Škanj navodili kao sporni dio.
Istodobno priznavajući Deklaraciju, u svom dopisu pomoćnik ministra osporava odluku Gradskog vijeća Ploča o protivljenju izgradnji termoelektrane, jer o tome nije nadležno odlučivati. Što to zapravo znači?

To znači upravo ono što cijelo vrijeme i govorimo; da Vlada RH mimo volje Gradskog vijeća, Županijske skupštine i građana želi „progurati“ jedan ovakav strateški projekt.

I sad dolazimo do pitanja referenduma. Vlada ne prihvaća odluku GV protiv izgradnje termoelektrane na ugljen u Pločama, kao ni o pitanju sprovođenja referenduma, kao najviše demokratskog oblika izjašnjavanja građana.

Članovi udruge Škanj u svojim istupima i izjavama navode kako su za ovakav odgovor Ministarstva znali, pa nas zanima kako, na koji način i kojom odlukom bi lokalna samouprava onda uopće mogla biti protiv.

Proteklih godinu dana pojedini članovi ekoloških udruga na ovom pitanju grade svoju popularnost i političku platformu za daljnje djelovanje, a upravo su oni ti koji su svojim pismima i pamfletima obmanjivali građane.

Žalosno je da se Vlada RH, i to ne po prvi put, „boji“ mišljenja svojih građana, ali i začuđujuće je od pojedinaca predstavnika ekoloških udruga, koji se učestalo pozivaju na demokraciju, da bi i oni građanima uskratili to pravo i odluku o ovom važnom pitanju.

Takav vid „demokracije“ nismo i nećemo nikada prihvatiti!

Na kraju, mi Vas, gospodo iz Udruge Škanj i Ministarstva uprave, podsjećamo na tekst Europske povelje o lokalnoj samoupravi, čija je potpisnica i Republika Hrvatska, pa kao međunarodni sporazum ima snagu veću od zakona:

„Pravo građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima jedno je od demokratskih načela koja su zajednička svim državama članicama Vijeća Europe;
Ostvarivanje tog prava moguće je najneposrednije na lokalnoj razini;
Obrana i snaženje lokalne samouprave u različitim europskim zemljama važan je doprinos izgradnji Europe;
Pretpostavlja se postojanje lokalnih jedinica kojima je omogućeno da imaju demokratski oblikovana odlučujuća tijela i da se koriste širokim stupnjem samouprave;
Lokalne jedinice će se, koliko je to moguće, pravovremeno, na odgovarajući način, pitati mišljenje u postupku pripremanja i donošenja odluka koje ih se neposredno tiču.“

I mi, bez obzira što se to ne sviđa Udruzi Škanj i Ministarstvu uprave RH, nećemo odustati od zaštite građana Ploča svim legalnim sredstvima. Omogućit ćemo građanima Ploča da se referendumom izjasne o pitanju koje ih se neposredno tiče. Omogućit ćemo našim sugrađanima da pošalju zajedničku poruku Škanju i Ministarstvu uprave sa svojom gradskom upravom i Gradskim vijećem o tome što ne žele, a što žele.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
GRADSKI ODBOR PLOČE
Predsjednik: Krešimir Vejić
Potpredsjednici: Davor Mihaljević, Jerolim Vladimir i Marija Vučković
Tajnik:Marijan Scipioni
Član Kluba utemeljitelja HDZ : Joško Damić
Predsjednica Zajednice žena Katarina Zrinski : Jelena Kiš
Predsjednik GO Mladeži HDZ Ploča : Jurica Šetka

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni