Politika

GRADSKO VIJEĆE: Izglasan Proračun, za oporbu nerealan, vladajućima poticajan

Na danas održanoj 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča dvije najvažnije točke dnevnog reda bile su Proračun Grada za 2022. godinu i rebalans Proračuna za 2021. godinu.

Sjednici je prisustvovalo 13 od 17 vijećnika.

Prije izglasavanja dnevnog reda na aktualnom satu se raspravljalo o odgovorima na vijećnička pitanja postavljena na prethodnoj sjednici.


Tako smo dobili odgovor na pitanje vijećnika Branka Jelavića (SDP) u kojoj je fazi projekt sanacije prvog tunela u Stablini i kada možemo očekivati rješavanje ovog dugogodišnjeg problema, tj. kada će započeti radovi?

Termin početka radova na sanaciji prvog tunela u Stablini vezan je uz problematiku i dinamičko usklađenje sa radovima na aglomeraciji Grada Ploča.
U razgovoru s odabranim izvođačem radova sanacije tunela (Oktopus d.o.o., Rijeka) dogovoreno je da se prvo izvedu radovi na prometnici kroz tunel (radovi aglomeracije), a odmah nakon toga bi započeli radovi na rekonstrukciji tunelske obloge. Planirani termin početka izvođenja radova na aglomeraciji je 1.12.2021. godine, planirani završetak je 30.3.2022., a u cilju što kraćeg vremenskog zatvaranja tunela za promet, Grad Ploče planira radove na rekonstrukciji tunelske obloge dijelom preklopit s izvođenjem radova na aglomeraciji.

Vijećnicu Marinu Gradac (SDP) zanimalo je kada možemo očekivati nastavak radova na uređenju Malog Milosavca i postoje li problemi u izvedbi radova?

Kako je spomenuto na vijeću, Grad Ploče je proveo svu zakonom propisanu proceduru, osigurao financijska sredstva i pokrenuo početak radova sa izvođačem odabranim putem javne nabave – Prvi Treptač d.o.o., Split.

Međutim, nakon izvedene veoma male količine radova (sve upisano u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) navedeno poduzeće obustavlja daljnje izvođenje radova uz objašnjenje da radovi koji se trebaju izvesti na terenu ne odgovaraju troškovnički planiranim radovima. S izvođačem je održan čitav niz sastanaka na kojima smo pokušali zajednički pronaći obostrano zadovoljavajuće rješenje, međutim stav izvođača je bio i ostao da jedino s dodatnim povećanjem cijene radova (u odnosu na ranije ugovorene cijene) mogu nastaviti iste. Kako takav stav i ucjena nije prihvatljiva za Grad Ploče te nije ostala nikakva druga mogućnost osim raskid ugovora i pokretanje nove procedure izbora izvođača radova putem javne nabave.

Vijećnicu Saru Žderić (PLS) zanimalo je kada će doći pitka voda u Plinu i Dumanjac koja imaju površinu 49% ukupne površine Grada Ploča.

U odgovoru kojeg potpisuje gradonačelnik Krstičević, relativno mali broj naseljenog stanovništva te velika teritorijalna razvedenost navedenog područja koja zahtjeva izgradnju vodovodne mreže duge nekoliko desetaka kilometara (što može znatno varirati ovisno o korištenom izvorištu) su glavni razlozi zbog kojih rješavanje ovog problema ne ide dinamikom kojom bi svi zajedno bili zadovoljni. Ono što dodatno problematizira priču i izravno utječe na ekonomičnost ovako kapitalno intenzivne investicije su svakako znatna financijska sredstava koja treba uložiti za realizaciju investicije te troškovi održavanja tako razgranatog sustava, rekao je pločanski gradonačelnik.

U sklopu dnevnog reda raspravljalo se i o Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade Grada Ploča. Prema važećoj odluci vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade i iznosi 3,00 kn po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni grada Ploča.

Novom Odlukom, koja je izglasana većinom vijećnika, vrijednosti boda je povećana za 0,60 kn/m2 i iznosi 3,60 kn/m² korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Ploča u godišnjem iznosu.

Sredstva koja se u proračunskoj 2022. godini prikupe po osnovi naplate Komunalne naknade, a ne utroše po Programu održavanja komunalne infrastrukture, biti će sukladno članku 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu raspoređena po Programu gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

U raspravi o proračunu za 2022. godinu, oporbeni vijećnici su, očekivano, istaknuli kako je prijedlog nerealan i neostvariv, posebno se osvrnuvši na nerealne planirane prihode od prodaje imovine.

Ukupno planirani proračun za 2022. godinu koji iznosi 83.473.000,00 kuna izglasan je većinom od 8 glasova (7 SDP i MOST) nasuprot 5 vijećnika koji ga nisu podržali (3 HDZ i 2 PLS).

U obrazloženju je rečeno da se Proračun sastoji od planiranih prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 65.311.470,00 kn, planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 15.661.530,00 kn, planiranih primitaka od zaduživanja (HBOR) u iznosu od 2.500.000,00 kn i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Ploča u iznosu od 1.841.000,00 kn koji su uključeni u prihodovnu stranu proračuna, a sukladno uputstvu Ministarstva financija i Državne revizije.

Također, porez i prirez na dohodak kao jedan od najznačajnijih proračunskih prihoda jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 12.390.000,00 kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa su planirani u ukupnom iznosu od 4.685.000,00 kuna i predlagač smatra da su ih postavili u realne okvire jer očekuju da će se u sljedećoj godini značajnije pokrenuti određeni investicijski projekti koji će rezultirati plaćanjem značajnijih iznosa komunalnog doprinosa.

Što se tiče izmjena i dopuna (rebalans) Proračuna po prvom rebalansu, one u ukupnom iznosu iznose 64.360.129,00 kuna i manji su za 10.753.871,00 kuna ili za 14,32 % u odnosu na ukupno planirane prihode po planu proračuna Grada Ploča za 2021.godinu.

Rebalans je izglasan u istom omjeru, 8:5 kao i kod Proračuna.

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni