Politika i gospodarstvo

Gradsko vijeće Grada Ploča usvojilo Proračun za 2019. u iznosu od 50,8 milijuna kuna

Jučer je u Pučkom otvorenom učilištu održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča na kojem se između ostalog raspravljalo o Prijedlogu Plana Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu u iznosu od 50.800.000,00 kn koji je većinom u Gradskom vijeću i usvojen.

Prije izglasavanja uslijedila je relativno mirna rasprava bez nekih većih povišenih tonova na koje smo inače navikli kad se donose ovako važni akti. “Nikad lakše i brže donesen Proračun” moglo se čuti nakon sjednice od pojedinih vijećnika.

Pojašnjenje Proračuna je vijećnicima obrazložio Mijo Šuman, voditelj Pododsjeka za proračun i financije koji je istaknuo da ukupno planirani proračunski prihodi za 2019. godinu iznose 50.800.000,00 kuna i sastoje se od planiranih prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 40.274.400,00 kn, planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 4.920.000,00 kn, planiranih primitaka od zaduživanja (HBOR) u iznosu od 4.000.000,00 kn i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Ploča u iznosu od 1.605.600,00 kn koji su ove godine po prvi put integrirani u prihodovnu stranu proračuna, a sukladno uputstvu Ministarstva financija i Državne revizije.


Porez i prirez na dohodak kao najizdašniji proračunski prihod jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 18.980.000,00 kuna i u ovaj iznos su uključena planirana sredstva iz fonda fiskalnog izravnanja u iznosu od 8.500.000,00 kuna. Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u ukupnom iznosu 4.500.000,00 kn, prihodi od sufinanciranja katastarske izmjere planirani su u iznosu od 120.000,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa su planirani u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna za koje predlagač smatra da su realni jer očekuju da će se u sljedećoj godini značajnije pokrenuti određeni investicijski projekti koji će rezultirati plaćanjem značajnijih iznosa komunalnog doprinosa.

Objašnjena je i odluka o zaduživanju kod HBOR-a od četiri milijuna kuna za LED rasvjetu čijom bi se instalacijom uvelike smanjili troškovi električne nergije za javnu rasvjetu na području Grada koji sad iznose više od 800.000,00 kn godišnje s tendencijom rasta. Zamjenik gradonačelnika Marević i gradonačelnik Krstičević vijećnicima su obrazložili prednosti ovakvog modela s obzirom da se radi o kreditu s kamatom od 0,25 posto, koji se ne bi vodio kao zaduženje Grada Ploča.

“Dugoročno bi ostvarili velike uštede na utrošnji električne energije, ako se projekt realizira, od čak  70 posto dosadašnje.”

Amandmani oporbenih vijećnika su redom odbijeni obrazloženjem Gradonačelnika da se radi o “nevjerovatnoj razini neinovativnosti gospode koja predlažu amandmane i kontinuiranog ponavljanja jedno te istih floskula. Proračun je kreiran od strane izvršnog tijela i stručnih službi Grada Ploča i kao takav definitivno ima svrhu. Nevjerovatno je da je vaša inovativnost toliko niska da vam je jedino motiv, odnosno orjentir za formiranje amandmana Milan Bandić.”