Politika

GRADSKO VIJEĆE: Donešena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

Jučer je u Domu kulture u Pločama održana 6. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je centralna točka dnevnog reda bila Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča.

Sjednici je prisustvovalo 11 od 15 vijećnika.

Kako je obrazložio Danijel Štula, pročelnik Službe za opće poslove, raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u katastarskim općinama: Komin i Opuzen I, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče predviđeno za zakup, na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.


Gradsko vijeće Grada Ploča provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Početna cijena u javnom natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku javnog natječaja iznosi 10 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

Prije donošenja Odluke prethodila je žustra rasprava između gradskih vijećnika u kojoj je Krešimir Šunjić (HDZ) istaknuo da je Odluka korak u pravom smjeru s obzirom na pravnu sigurnost i poboljšanje uvjeta za poljoprivredne proizvođače kojima će se otvoriti mogućnost korištenja EU fondova. Međutim, smatra da se što prije treba raspisati natječaj za zemljište na području k.o. Plina i k.o. Pasičina, kao i da je maksimalna površina koja se daje u zakup trebala biti manja od 10 ha. Sličnog mišljenja je bio i Zdenko Mateljak (HSS) kojemu je gradonačelnik Krstičević odgovorio da su u pitanju formalni razlozi te da se tijekom siječnja iduće godine može očekivati sjednica Gradskog vijeća s točkom dnevnog reda o raspisivanju natječaja za zemljište na području k.o. Pline i k.o. Pasičine.

Vijećnik Mosta, Boris Šuman, je u svom izlaganju istaknuo nužnost žurnog procesa s obzirom da novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu ne ide u prilog stanovništvu s područja Ploča, jer će se njime poništiti određena prednost domaćeg stanovništva. Ne slaže se da je maksimalan broja hektara koji se daje u zakup prevelik jer je upravo rascjepkanost zemljišta najveći problem hrvatske poljoprivrede.

Odluka je na kraju donešena većinom glasova (8 ZA – 3 SUZDRŽANA).

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni