Politika i gospodarstvo

Gradski vijećnik Karić: Ovo je čisti politički pokušaj da se Pločama natovari svo smeće županije

Vrlo nedvosmislen i precizan je bio gradski vijećnik Milenko Karić (SDP) u svom izlaganju na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča, a odnosi se na raspravu o sanaciji i zatvarnju otpada Lovornik. Nakon što je gradonačelnik Krstičević završio svoju uvodnu riječ u kojoj je kronološki naveo sve dosadašnje aktivnosti svih gradskih vlasti do danas vezano uz sanaciju Lovornika i nakon što su oporbeni vijećnici optužili gradonačelnika da je svojim potpisom spornog aneksa pokušao dovesti otpad drugih jedinica lokalne samouprave u Ploče, vijećnik Karić je na sjednici izjavio sljedeće:

“Dinamika zatvaranja odlagališta je kao prvo nezakonita, kosi se sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, člancima 6. i 9. te se kosi sa Zakonom o zaštiti okoliša, članak 77.

Druga stvar, ministarstvo je prilikom utvrđivanja koja će jedinica lokalne samouprave biti županijski centar je stavilo nekakve kriterije. Ti kriteriji su imovinsko pravni odnosi, status dokumentacije, mogućnost proširenja, status poduzetih radova, preostali kapacitet, količina odlaženog otpada i tehnička opremljenost. Po tim koeficijentima koje je određivalo ministarstvo, vidljivo je da su koeficijenti frizirani. Dakle, sami status dokumentacije je problematičan. Lovornik koji ima samo lokacijsku dozvolu u odnosu na Dubrovnik i Metković ima isti koeficijent kao ta dva odlagališta! Što je nemoguće.


Očito nekome nije bilo dovoljno da Pločama friziraju koeficijente kojim se određivao kriterij dinamike dovoženja otpada sa drugih jedinica lokalne samouprave, već su učinili sve da ih Metkoviću i Dubrovniku smanje. Na žalost, nečija je namjera bila da Ploče učine mjestom gdje je najpogodnije odložiti županijski otpad.

Također, sporna je i geodetska izmjera jer su preostali kapaciteti puno manji nego što izmjera pokazuje plus, Baćinska jezera su pod Naturom 2000, a Lovornik direktno utječe na jezera (dokazano mikrozoniranjem). Prema tome, sukladno članku 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, treba OGRANIČITI KOLIČINE OTPADA koje se odlažu na odlagalište, a ne dovoditi nove.

Netko je potrošio 2 milijuna kuna, a da nije niti pogledao šta se napravilo, praktički 2 milijuna kuna štete. I ovo što je gradonačelnik spomenuo je apsolutna istina. Nema šanse po nikakvom parametru da nas prisile da primimo dodatni otpad sa drugih JLS. Kada bi oduzeli one koeficijente koji su frizirani, mi smo praktički najgore odlagalište u županiji.

Bit ću otvoren i reći da je ovo čisti politički pokušaj da se prisili jedan grad gdje nije na vlasti vladajuća partija da mu se natovari svo smeće županije. A toliko daleko se ide da na svojim facebook stranicama stranka na vlasti u državi i županiji proziva ekološke udruge da čuvaju imidž gradonačelnika. A u biti štitite svoga župana i ministra.

Da je vas bilo briga za Baćinu, vi biste sanirali Lovornik nakon prodaje Brodometala za 11 milijuna kuna. A niste ga sanirali jer ste te pare pojeli i popili. I sad nam tu držite govore. Prozivate ekološku udrugu, a ako je itko bio transparentan i oštar prema gradonačelniku, to je bila Građanska inicijativa. Nemojte izvrtati činjenice i nemojte polemizirati na jednoj temi koja je vrlo osjetljiva za građane grada Ploča.” – rekao je između ostalog vijećnik Milenko Karić i pozvao sve vijećnike da podrže predloženu Deklaraciju.